Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL PSİKOLOJİ II3+036
Ders Programı Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Dalga Derya TEOMAN ÇETİNKAYA
Dersi VerenlerProf.Dr. Sevim CESUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere sosyal psikolojinin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları ile ilgili bilgileri aktarmaktır. Kuramsal bilginin yanı sıra öğrencilerin günlük yaşam olayları karşısında duygu, düşünce ve davranışlarının başkalarının varlığında nasıl etkilendiğini bilimsel olarak incelemeyi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kişilerarası Çekim: İlk İzlenimden Yakın İlişkilere,Toplum Yanlısı Davranışlar: Neden Yardım Ederiz?,Saldırganlık: Neden Başkalarının Canını Yakarız?,Önyargı ,Çatışma ve Uzlaşma,İkna,Toplumsal Cinsiyet 1,Toplumsal Cinsiyet 2,Liderlik,Sosyal Psikoloji ve Sağlık,Sosyal Psikoloji ve Hukuk,Sosyal Psikoloji ve Sürdürülebilir Gelecek,Film Gösterimi ve Tartışma 1,Film Gösterimi ve Tartışma 2; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kişilerarası çekim sürecine ilişkin kavram ve açıklamaları ifade edebilecektir. 1, 2, 3A
2. Farklı kuramsal bakış açılarının yardım etme davranışını nasıl açıkladığını tanımlayabilecektir. 12, 2, 3A
3. Saldırganlığın, önyargının ve ayrımcılığın kökenlerini açıklayabilecektir.12, 2, 3A
4. Gruplar arası çatışmanın nedenleri ve bu çatışmaların çözümünü tanımlayabilecektir.1, 2, 3A
5. Toplumsal cinsiyet kavramını tanımlayabilecektir.1, 12, 2, 3A
6. Bireysel ve çevresel özelliklerin liderlik üzerindeki etkisini tanımlayabilecektir.1, 2, 3A
7. Sosyal psikolojinin farklı disiplinler ile olan ilişkilerini açıklayabilecektir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kişilerarası Çekim: İlk İzlenimden Yakın İlişkilereAronson ve ark. (2010), B10
2Toplum Yanlısı Davranışlar: Neden Yardım Ederiz?Aronson ve ark. (2010), B11
3Saldırganlık: Neden Başkalarının Canını Yakarız?Aronson ve ark. (2010), B12
4Önyargı Aronson ve ark. (2010), B13
5Çatışma ve UzlaşmaMyers (2012), B13
6İknaMyers (2012), B7
7Toplumsal Cinsiyet 1Myers (2012), B5
8Toplumsal Cinsiyet 2Myers (2012), B5
9LiderlikÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
10Sosyal Psikoloji ve SağlıkAronson ve ark. (2010), B6
11Sosyal Psikoloji ve HukukAronson ve ark. (2010), B15
12Sosyal Psikoloji ve Sürdürülebilir GelecekAronson ve ark. (2010), B16
13Film Gösterimi ve Tartışma 1Aronson ve ark. (2010), B14
14Film Gösterimi ve Tartışma 2Aronson ve ark. (2010), B14
Kaynak
Aronson, E.,Wilson, T.D., Akert, R.M. (2010). Sosyal psikoloji. (O. Gündüz, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınevi.
Myers, D. G. (2012). Social psychology. (S. Akfırat, Çev.). New York: McGraw Hill. Smith, J.R.& Haslam, S.A. (2012). Social psychology: Revisiting the classic studies. (Ç. Çoker, G. Tekdemir Yurtdaş, S. Cesur, Çev.). London: Sage Publications. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu