Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AHLAK PSİKOLOJİSİ3+036
Ders Programı Çarşamba 18:30-19:15 Çarşamba 19:30-20:15 Çarşamba 20:30-21:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ela ARI, Dr.Öğr.Üye. Neslihan SAYRAÇ KAVADAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, ahlakla ilgili temel yaklaşımlar ve konuya dair kültürler arası çalışmalar le ilgili bilgi aktarımını ve temel metinlerin tartışılmasını kapsamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ahlak tanımı, felsefi tartışmalar,Ahlaka bilişsel gelişimsel yaklaşımlar,Gilligan'ın ahlaka yaklaşımı & Sosyal alan kuramı,NeoKohlbergci yaklaşım,Bandura'nın ahlaki uzaklaşma kuramı,Ahlaka antropolojik yaklaşımlar,Ahlaka antropolojik yaklaşımlar,Vize ,Ahlaki temeller kuramı,Ahlaka psikanalitik yaklaşım,Ahlaka evrimsel yaklaşım,Ahlaka postmodernist yaklaşım,Proje sunumları,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Farklı toplumlardaki örf ve adet, gelenek-görenek, etik değerlere paralel olarak değişen insan davranışlarını değerlendirmek.1, 10, 2, 3, 8A, D, E
Ahlakla ilgili meseleleri eleştirel bir bakış açısıyla tartışır.1, 10, 2, 3, 8A, D, E
İnsan davranışlarını kuramsal ve ampirik olarak analiz etmek; özümsenen bilgileri kullanmak.1, 10, 2, 3, 8A, D, E
Ahlak alanını ve ilgilendiği konuları tanımlar.1, 10, 2, 3, 8A, D
Ahlakla ilgili kuramları bilir.1, 10, 2, 3, 8A, D, E
Ahlakla ilgili meseleleri ilgili kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde yorumlar.1, 10, 2, 3, 8A, D, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ahlak tanımı, felsefi tartışmalar-
2Ahlaka bilişsel gelişimsel yaklaşımlar-
3Gilligan'ın ahlaka yaklaşımı & Sosyal alan kuramı-
4NeoKohlbergci yaklaşım-
5Bandura'nın ahlaki uzaklaşma kuramı-
6Ahlaka antropolojik yaklaşımlar-
7Ahlaka antropolojik yaklaşımlar-
8Vize -
9Ahlaki temeller kuramı-
10Ahlaka psikanalitik yaklaşım-
11Ahlaka evrimsel yaklaşım-
12Ahlaka postmodernist yaklaşım-
13Proje sunumları-
14Proje sunumları-
Kaynak
Cesur, S. (2018). Ahlakın sosyal psikolojisi. Pales Yayınevi, İstanbul. Cesur, S. (2017). Sosyal Psikolojide Değerler ve Ahlak: Kuramlar ve Ölçekler. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Makale ve sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu