Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı iki yönlüdür: 1) Sosyolojik açıdan, öğrencilerin toplumun karşılaştığı sosyal konular ve problemler hakkında eleştirel düşünmelerini, sosyal farklılıkların nedenlerini, sosyal dünyanın düşünme, hissetme ve hareket etme şeklimizi nasıl etkilediğini ve dolayısıyla bireyleri daha iyi anlamalarını sağlamak. . 2) Sosyal psikoloji açısından öğrencilerin kişilik, değerler ve zihnin sosyal yapı ve kültürle olan ilişkisini anlamalarını ve bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının toplum tarafından nasıl etkilendiğini görmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyoloji nedir? Sosyolojik Perspektif, Sosyolojik İmgelem,Sosyolojik düşüncenin, kuramların ve kuramsal yaklaşımların gelişimi,
A. Comte,İlk Kuramcılar, E. Durkheim

,İlk Kuramcılar, K. Marx,İlk Kuramcılar, M. Weber

,Modern Teorik Yaklaşımlar
Sosyolojide Teorik Düşünce
,Sosyolojik Sorular
Neden ve Etki İlişkisi
,Bir farklı sosyolojik teori
Post-modernizm,
M. Foucault
,Dört Çağdaş Sosyolog
J. Habermas,
U. Beck
,M.Castels
A. Giddens
,Kişi ve Sosyal Durum

,Sosyal Davranış: Başkalarıyla Etkileşim

,Sosyal Biliş: Başkaları Hakkında Düşünme ve Öğrenme
Sosyal Etki: Kendimiz ve Başkaları Hakkındaki Duygular
,Sosyal Durum -Güçlü Sosyal Etki ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Toplumun temel sosyal süreçlerini, sosyal kurumları ve sosyal davranış kalıplarını tanımlar. 1, 2, 3A, C
Sosyal süreçlerin, sosyal kurumların ve sosyal etkileşimlerin yaşamlarındaki rolünü objektif olarak yorumlar.1, 2, 3A, C
Bir durumla ilgili sosyal gerçekler ve olaylara ilişkin görüş sağlar ve alternatifler sunar. 1, 2, 3A, C
Düşüncelerin, duyguların ve davranışların meydana geldiği koşulları ve bu değişkenlerin sosyal etkileşimleri nasıl etkilediğini yorumlar. 1, 2, 3A, C
Sosyal hiyerarşilerin ve sosyal gücün günlük yaşamdaki ilişkisini sorgular. 1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyoloji nedir? Sosyolojik Perspektif, Sosyolojik İmgelemDers kitabı
2Sosyolojik düşüncenin, kuramların ve kuramsal yaklaşımların gelişimi,
A. Comte
Ders kitabı
3İlk Kuramcılar, E. Durkheim

Ders kitabı
4İlk Kuramcılar, K. MarxDers kitabı
5İlk Kuramcılar, M. Weber

Ders kitabı
6Modern Teorik Yaklaşımlar
Sosyolojide Teorik Düşünce
Ders kitabı
7Sosyolojik Sorular
Neden ve Etki İlişkisi
Ders kitabı
8Bir farklı sosyolojik teori
Post-modernizm,
M. Foucault
Ders kitabı
9Dört Çağdaş Sosyolog
J. Habermas,
U. Beck
Ders kitabı
10M.Castels
A. Giddens
Ders kitabı
11Kişi ve Sosyal Durum

Ders kitabı
12Sosyal Davranış: Başkalarıyla Etkileşim

Ders kitabı
13Sosyal Biliş: Başkaları Hakkında Düşünme ve Öğrenme
Sosyal Etki: Kendimiz ve Başkaları Hakkındaki Duygular
Ders kitabı
14Sosyal Durum -Güçlü Sosyal Etki Ders kitabı
Kaynak
Anthony Giddens, Sociology
Charles Stangor, Principles Of Social Psychology

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu