Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+035
Ders Programı Cuma 13:30-14:15 Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Derya AYBAKAN SALIYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı sosyolojinin tanımı, kapsamı, doğuşu, geçirdiği tarihsel serüven hakkında genel bir bilgilendirmenin ardından sosyoloji kuram ve kuramcılarını bölüm öğrencilerine tanıtmaktır. Öğrencilere sosyolojik bakış açısı kazandırmak suretiyle toplumsal analiz kabiliyeti edindirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyolojinin tanımı ve alanı,Genel sosyoloji, toplumsal fizyoloji ve toplumsal değişim,Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi,Toplumsal olguların temel bölümleri,Biyolojik gruplar, coğrafi gruplar, sosyolojik gruplar,Cinsiyet grupları, yaş grupları, kandaşlık grupları,Kabileler, mahaller, köyler, şehirler, siteler, milletler ve koloniler,Sosyoloji ve toplumsal pratik,Sosyoloji ve tarih,Sosyolojik Araştırmanın temel kuralları,Sosyolojinin Metodları,Doğrudan doğruya gözlem, öğrenme, hazırlama, sezme,Belgeleri toplama, belgeleri tartışma,Karşılaştırma ve Açıklama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sosyolojinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir.14, 19A
2.Sosyolojinin tarihsel gelişimini özetleyebilir.1A
4.Klasik ve çağdaş sosyoloji kuramlarını tartışabilir1, 10A
5.Toplum ve kültür ilişkisini kurabilir.1, 10A
7.Toplumun temel işleyiş mekanizmalarını tanımlayabilir.1A
3. Temel sosyolojik olguları tanıyabilir.1, 14A
6. Birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir.1A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyolojinin tanımı ve alanıSEK, GS, SAB
2Genel sosyoloji, toplumsal fizyoloji ve toplumsal değişimSEK, GS, SAB
3Sosyolojinin Tarihsel GelişimiSEK, GS, SAB
4Toplumsal olguların temel bölümleriSEK, GS, SAB
5Biyolojik gruplar, coğrafi gruplar, sosyolojik gruplarSEK, GS, SAB
6Cinsiyet grupları, yaş grupları, kandaşlık gruplarıSEK, GS, SAB
7Kabileler, mahaller, köyler, şehirler, siteler, milletler ve kolonilerSEK, GS, SAB
8Sosyoloji ve toplumsal pratikSEK, GS, SAB
9Sosyoloji ve tarihSEK, GS, SAB
10Sosyolojik Araştırmanın temel kurallarıSEK, GS, SAB
11Sosyolojinin MetodlarıSEK, GS, SAB
12Doğrudan doğruya gözlem, öğrenme, hazırlama, sezmeSEK, GS, SAB
13Belgeleri toplama, belgeleri tartışmaSEK, GS, SAB
14Karşılaştırma ve AçıklamaSEK, GS, SAB
Kaynak
Ergun, Doğan, Sosyoloji El Kitabı, (1973), Ankara, Gerçek Yayınevi. Taplamacıoğlu, Mehmet, Genel Sosyoloji, (1969), Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi. SEZER, Baykan, (1985), Sosyolojinin Ana Başlıkları, İstanbul, İ. Ü. Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu