Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME3+036
Ders Programı Çarşamba 12:00-12:45 Çarşamba 12:45-13:30 Çarşamba 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin ölçme ve değerlendirme temel kavramlarını açıklamaları, ölçme araçlarında bulunması gereken özellikleri kavramaları ve uygulayabilmeleri, test puanlarını üzerinden temel istatistik analizleri yapabilmeleri, geleneksel/alternatif ölçme teknikleri ve uygulanmaları konusunda bilgi ve beceri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; -Psikolojik Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş
-Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular
,-Psikolojik Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş
-Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular
,-Normlar, Korelasyon ve Çıkarımlar,-Güvenirlik, Geçerlik, Kullanışlılık,-Güvenirlik, Geçerlik, Kullanışlılık,-Test Geliştirme ,Zeka ve Ölçümü,Zeka Testleri ,Kişilik Değerlendirmesi,Kişilik Değerlendirme Yöntemleri,Klinik Değerlendirme,-Nöropsikolojik Değerlendirme,Değerlendirme, Kariyer ve İş,Türkiye’de psikoloji alanında ölçme ve testler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel kavramları açıklar.11, 2, 3A
Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikleri betimler11, 2, 3A
Test puanlarını üzerinden temel istatistik analizleri yapar11, 2, 3A
Geleneksel/Alternatif ölçme tekniklerini karşılaştırır.11, 2, 3A
Farklı alanlarda (Bilişsel/duyuşsal/psikomotor) kullanılabilecek teknikleri düzenler.11, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1-Psikolojik Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş
-Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular
2-Psikolojik Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş
-Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular
3-Normlar, Korelasyon ve Çıkarımlar
4-Güvenirlik, Geçerlik, Kullanışlılık
5-Güvenirlik, Geçerlik, Kullanışlılık
6-Test Geliştirme
7Zeka ve Ölçümü
8Zeka Testleri
9Kişilik Değerlendirmesi
10Kişilik Değerlendirme Yöntemleri
11Klinik Değerlendirme
12-Nöropsikolojik Değerlendirme
13Değerlendirme, Kariyer ve İş
14Türkiye’de psikoloji alanında ölçme ve testler
Kaynak
Cohen, R.J., & Swerdlik, M.E. (2005). Psychological Testing and Assessment: An Introduction to Tests and Measurement, 6th ed. McGraw Hill -Thorndike, R.M. & Christ, T.T. (2018). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Akaemik Yayıncılık. - Büyüköztürk, Ş.; Çakmak-Kılıç,E.; Akgün,Ö.E.; Karadeniz,Ş.; Demirel,F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. - Köklü, N.; Büyüköztürk,Ş.; Bökeoğlu-Çokluk, Ö. (2007). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. 2. Baskı. Ankara:PegemA Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu