Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK1+436
Ders Programı Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15 Salı 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ, Öğr.Gör. Ayşe Duygu FENDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, lisans düzeyindeki öğrencilerin toplumun farklı kesimlerindeki gündelik yaşam pratiklerinde dezavantajlılık konuları hakkında farkındalık sahibi olmaları, birey – toplum arasındaki etkileşimden yola çıkarak sosyal fayda ve sivil toplumunun gelişimi hakkında temel bilgileri edinmeleri, bu sayede gönüllülük kavramı hakkında tartışma, gözlem ve analiz yapmalarına yönelik saha çalışması gerçekleştirmeleri, sınıf içi sunum ve tartışmalar yapmalarıdır. Ara sınav: Derse devam%40 , Final Sınavı: Saha Çalışması Sunumu ve dosyası %60
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Toplum – Birey Etkileşimi Bağlamında Toplumsal Hareketler, Sosyal Fayda ve Sivil Toplum Kavramına Tarihsel Bakış,Sosyal Psikoloji Perspektifinden Sivil Toplumda Öne Çıkan Konular ve Gönüllülük Tanımı ,Sivil Toplumda Gönüllüğün Dönüşümü ve Güncel Formları ,Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumsallaşma Kapsamındaki Güncel Konular ve Saha Araştırması için Kuruluş Seçimi ,Saha Çalışması için Mülakat Formlarının Tamamlanması ,Saha Çalışmasının Yapılması ,Saha Çalışmasının Yapılması ,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Sınıf İçi Sunum ve Tartışma,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dezavantajlı grupların deneyimlediği çeşitli sorunları tanımlayabilir.1, 14, 2, 3C
2. Toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında tartışabilir.1, 14, 2, 3C
3. Sivil Toplum kavramı hakkında genel tarihsel bir bakış sunabilir.1, 14, 2C
4. Sivil Toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi edinebilir.1, 14, 2C
5. Sosyal Fayda kavramı üzerine farklı bakış açıları geliştirebilir.1, 14, 2, 3C
6. Gönüllülük kavramı ve deneyimleri hakkında bilgi ve deneyim edinebilir. 1, 14, 2, 3C
7. Saha çalışması ile araştırma ve sunum tekniklerini uygulama alanı bulabilir.1, 14, 2, 3C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Toplum – Birey Etkileşimi Bağlamında Toplumsal Hareketler, Sosyal Fayda ve Sivil Toplum Kavramına Tarihsel Bakış
2Sosyal Psikoloji Perspektifinden Sivil Toplumda Öne Çıkan Konular ve Gönüllülük Tanımı
3Sivil Toplumda Gönüllüğün Dönüşümü ve Güncel Formları
4Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumsallaşma Kapsamındaki Güncel Konular ve Saha Araştırması için Kuruluş Seçimi
5Saha Çalışması için Mülakat Formlarının Tamamlanması
6Saha Çalışmasının Yapılması
7Saha Çalışmasının Yapılması
8Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
9Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
10Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
11Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
12Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
13Sınıf İçi Sunum ve Tartışma
14Genel Değerlendirme
Kaynak
1- Atak, Hasan, Piaget ve Vygotsky’nin Kuramlarında Çocukların Toplumsallaşma Süreci, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2017;9(2):163-176 doi:10.18863/pgy.281372 2- Tudge, J. R. H., & Winterhoff, P. A. (1993). Vygotsky, Piaget, and Bandura: Perspectives on the Relations between the Social World and Cognitive Development. Human Development, 36(2), 61–81. http://www.jstor.org/stable/26767276 3- Coşkun, Mustafa Kemal, Süreklilik ve Kopuş Teorileri Bağlamında Türkiye'de Eski Ve Yeni Toplumsal Hareketler, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi e 61.1 4- Gözübüyük Tamer, M. (2010). Tarihsel süreçte sivil toplum . Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd/issue/41210/506251 5- Berberoglu, B. (2015). SOCIAL MOVEMENTS AND TRANSFORMATION IN THE AGE OF GLOBALIZATION: ORIGINS, DYNAMICS, AND MOBILIZATION. International Review of Modern Sociology, 41(1), 55–77. http://www.jstor.org/stable/43496501 6- Mardin, Serif, Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire, Comparative Studies in Society and History , Cambridge University Press, Jun., 1969, Vol. 11, No. 3 (Jun.,1969), pp. 258-281 7- OZLEM ALTAN-OLCAY and AHMET ICDUYGU, Mapping Civil Society in the Middle East: The Cases of Egypt, Lebanon and Turkey, British Journal of Middle Eastern Studies , Taylor & Francis, Ltd.AUGUST 2012, Vol. 39, No. 2, pp. 157-179 8- Türkiye’de Gönüllülük: Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi https://www.stgm.org.tr/e-kutuphane/turkiyede-gonulluluk-gonullulugun-rolunun-katkilarinin-kesfedilmesi 9- Kesgin, B. (2016). Türkiye’de Gönüllülük Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme . MSGSÜ Sosyal Bilimler , (13) , 119-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/msgsusbd/issue/46978/589562 10- Yıldırım, N. & Akgün, S. (2013). SİVİL TOPLUM KURULUŞU GÖNÜLLÜLERİNİN SOSYAL SİSTEMİN MEŞRUİYETİNE İLİŞKİN ALGILARI, ADİL DÜNYA İNANÇLARI VE SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMLERİ . Toplum ve Sosyal Hizmet , 24 (1) , 115-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh/issue/48410/613377 11- Back, K. W. (1963). The Proper Scope of Social Psychology. Social Forces, 41(4), 368–376. https://doi.org/10.2307/2573282 12- Eckstein, Susan , Community as Gift-Giving: Collectivistic Roots of Volunteerism, American Sociological Review , American Sociological Association, Dec., 2001, Vol. 66, No. 6 (Dec., 2001), pp. 829-851 13- Rose-Ackerman, S. (1997). Altruism, ideological entrepreneurs and the non-profit firm. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 8(2), 120–134. http://www.jstor.org/stable/27927559 14- Büyükyılmaz, Ozan & Fidan, Yahya. (2016). Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kavramsal Bir Bakış (Corporate Social Responsibility: A Conceptual Overview). 3. 10.15295/bmij.v3i3.127. https://www.researchgate.net/publication/290210222_Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_Kavramsal_Bir_Bakis_Corporate_Social_Responsibility_A_Conceptual_Overview 15- Demir, Ö. Sivil Toplum Kuruluşları”,“Sosyal Girişimcilik”,“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Ve “Sosyal İşletme. http://www.sogenc.org/dosyalar/235-SivilToplum%20Kurulu%C5%9Flar%C4%B1,Sosyal%20Giri%C5%9Fimcilik,%20Kurumsal%20Sosyal%20Sorumluluk%20ve%20Sosyal%20%C4%B0%C5%9Fletme_%C3%96zlem%20DEM%C4%B0R.pdf 16- HÖLLERER, M. A. (2012). Corporate social responsibility (CSR). In Between Creed, Rhetoric Façade, and Disregard: Dissemination and Theorization of Corporate Social Responsibility in Austria (NED-New edition, pp. 29–66). Peter Lang AG. http://www.jstor.org/stable/j.ctv9hj7c3.7 17- Dragovic, D. (2008). Careers in Nonprofits. In M. P. CARLAND & C. FABER (Eds.), Careers in International Affairs, Eighth Edition (pp. 338–381). Georgetown University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt2tt648.26
Ek Kaynaklar 1) Keyman, Fuat, Türkiye’de ve Avrupa’da Sivil Toplum , İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Eğitim ve Araştırma Birimi, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları , No.3, 2004 2) İki Sempozyum, Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Tarih Vakfı Yayınları 3) Projeler, Projecilik ve Sivil Toplum Kuruluşları, Tarih Vakfı Yayınları 4) İnsel, Ahmet , Sivil Toplum, STK’lar ve Gönüllülük , İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Eğitim ve Araştırma Birimi, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, No.5, 2004

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu