Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİ TARİHİ3+036
Ders Programı Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, günümüz psikoloji bilimin ortaya çıkışında teori, metodoloji ve pratik arasındaki etkileşiminin ve günümüz toplumundaki yerini göstermek için psikoloji tarihinin kilit bölümlerine değineceğiz. Psikolojideki ana düşünce okullarını inceleyeceğiz (örneğin yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, Gestalt psikolojisi) Ayrıca, zaman içinde psikolojik düşüncenin evrimini şekillendiren sosyal, kültürel ve politik faktörlere odaklanacağız.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma -Psikoloji Tarihi Çalışmaları,Psikoloji Üzerindeki Felsefi ve Fizyolojik Etkiler,Yeni Psikoloji,Yapısalcılık-İşlevselcilik İlk Etkiler,İşlevselcilik ve İşlevselcilikten Kalan Uygulamalı Psikoloji,Davranışçılık İlk Etkiler - Başlangıç,Davranışçılık- Kuruluştan Sonra,Gestalt Psikolojisi,Psikanaliz,Psikanalize Muhalifler ve Türevleri,Humanistik Psikoloji,Bilişsel Psikoloji,Post Modern Yaklaşımlar,Gözden Geçirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
11, 2, 3A
11, 2, 3A
1. Bilim tarihi ile modern psikoloji tarihi arasındaki düşünsel, kuramsal ve olgusal ilişkileri karşılaştırmayı tartışabilmek11, 2, 3A
1.1. Modern psikolojinin gelişimi ve geçmişten günümüze olan ilişkisi tanımlanır.11, 2, 3A
1.2. Psikolojiyi etkileyen çevresel güçler tanımlanır.11, 2, 3A
1.3. Psikolojideki bilimsel tarih görüşleri tanımlanır.11, 2, 3A
2. Psikoloji üzerindeki felsefi etkileri tartışabilmek .11, 2, 3A
2.1. Psikoloji üzerindeki felsefi etkileri tanımlanır.11, 3A
2.2. Mekanik ruh tanımlanır.11, 2, 3A
2.3. Determinizm ve indirgemecilik, tanımlanır.11, 2, 3A
2.4. Modern bilimin başlangıcı tanımlanır.11, 2, 3A
2.5. Descartesin katkıları (mekanik ve ruh beden problemi) tanımlanır11, 2, 3A
2.6. Pozitivizm, materyalizm, ve empirisizm ve psikolojiye katkıları tanımlanır.11, 2, 3A
3. Psikoloji üzerindeki fizyolojik etkileri tartışabilmek.11, 2, 3A
3.1. Fizyolojideki ilk etkiler tanımlanır.11, 2, 3A
3.2. Deneysel psikoloji ve katkı sağlayan kişilerin hayatları ve katkıları tanımlanır.11, 2, 3A
4. Modern psikolojinin kuruluşunu ve Alman psikolojisindeki diğer gelişmeler hakkında tartışabilmek.11, 2, 3A
4.1. Modern psikolojinin kurucusu, hayatı katkıları tanımlanır.11, 2, 3A
4.2. Alman psikolojisindeki diğer gelişmeler ve gelişmelere katkı sağlayan bilim adamlarının hayatları ve katkıları tanımlanır.11, 2, 3A
5. Yapısalcılık hakkında tartışabilmek.11, 2, 3A
5.1 Yapısalcılık tanımlanır.11, 2, 3A
5.2. Yapısalcılığın katkıları ve eleştirileri tanımlanır.11, 2, 3A
6. İşlevselcilik hakkında tartışabilmek.11, 2, 3A
6.1. İşlevselciliğe genel bir bakış tanımlanır.11, 2, 3A
6.2. Evrim teorisi (Darwin) ve psikolojiye etkileri tanımlanır.11, 2, 3A
6.3. Galton’un zihinle ilgili öne sürdüğü fikirler ve testler tanımlanır.11, 2, 3A
6.4. Hayvan psikolojisi ve etkileri tanımlanır.11, 2, 3A
7. İşlevselciliğin kuruluşu, gelişimi ve işlevselliğin uygulamadaki mirasını (Zihinsel ve Psikolojik test hareketini, Klinik Psikoloji hareketini, Endüstriyel/Örgütsel Psikoloji hareketini, Adli Psikolojiyi) tartışabilmek..11, 2, 3A
7.1. İşlevselciliğin başlangıcı ve gelişimi tanımlanır.11, 2, 3A
7.2. İşlevselciliğin öncüsü, hayatı ve katkıları açıklanır.11, 2, 3A
7.3. Klinik psikoloji hareketi tanımlanır.11, 2, 3A
7.4. Endüstriyel psikoloji hareketi tanımlanır.11, 2, 3A
7.5. Adli psikoloji hareketi tanımlanır.11, 2, 3A
8. Davranışçılık hakkında tartışabilmek.11, 2, 3A
8.1. Davranışçılık tanımlanır.11, 2, 3A
8.2. Davranışçılığın kuruluşunu hayatını ve öne sürdüğü fikirler tanımlanır.11, 2, 3A
8.3. Davranışçılığın gelişimini, öncülerini) hayatları ve öne sürdüğü fikirler tanımlanır.11, 2, 3A
9. Gestalt psikolojisi, hakkında tartışabilmek11, 2, 3A
9.1. Gestalt psikolojisi tanımlanır11, 2, 3A
9.2. Gestalt psikolojisi öncüleri, hayatları ve katkıları açıklanır11, 2, 3A
10. Psikanaliz ve takipçileri hakkında tartışabilmek.11, 2, 3A
10.1. Psikanaliz tanımlanır.11, 2, 3A
10.2. Psikanalizin öncüsü, hayatı ve katkıları açıklanır.11, 2, 3A
11. Hümanistik psikoloji hakkında tartışabilmek.11, 2, 3A
11.1. Hümanistik psikoloji tanımlanır.11, 2, 3A
11.2. Hümanistik psikolojinin öncüleri, hayatları ve katkıları açıklanır.11, 2, 3A
12. Bilişsel psikoloji hakkında tartışabilmek.11, 2, 3A
12.1. Bilişsel psikoloji tanımlanır.11, 2, 3A
12.2. Bilişsel psikoloji öncüleri, hayatları ve katkıları açıklanır.11, 2, 3A
13. Postmodern yaklaşımlar hakkında tartışabilmek.11, 2, 3A
13.1. Postmodern yaklaşımlar tanımlanır11, 2, 3A
13.2. Postmodern yaklaşımlardan olan çözüm odaklı terapi tanımlanır.11, 2, 3A
13.3. Postmodern yaklaşımlardan olan narrative terapi tanımlanır.11, 2, 3A
13.4. Postmodern yaklaşımlardan olan pozitif psikoloji tanımlanır.11, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma -Psikoloji Tarihi ÇalışmalarıÖn hazırlık gerekmez
2Psikoloji Üzerindeki Felsefi ve Fizyolojik EtkilerÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
3Yeni PsikolojiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
4Yapısalcılık-İşlevselcilik İlk EtkilerÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
5İşlevselcilik ve İşlevselcilikten Kalan Uygulamalı PsikolojiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
6Davranışçılık İlk Etkiler - BaşlangıçÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
7Davranışçılık- Kuruluştan SonraÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
8Gestalt PsikolojisiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
9PsikanalizÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
10Psikanalize Muhalifler ve TürevleriÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
11Humanistik PsikolojiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
12Bilişsel PsikolojiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
13Post Modern YaklaşımlarÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
14Gözden GeçirmeÖn hazırlık gerekmez
Kaynak
Ders Kitabı: Schultz, D. P. ve Schultz, S. E. (2012). A History of modern psychology (10th ed.) Belmont, CA: Thomson/Wadsworth. ISBN: 1-111-34497-3

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu