Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ3+036
Ders Programı Pazartesi 12:00-12:45 Pazartesi 12:45-13:30 Pazartesi 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Erol YILDIRIM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erol YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste bilişsel psikoloji yaklaşımının ne olduğu ve doğuşu ele alınacaktır. Bilgi işleme süreçleri ve ilgili modeller; algı, dikkat, bellek, dil ve düşünme gibi her bir bilişsel sürecin kavramsal temeli, ilgili modeller ve bunların nörobilimi üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilişsel Psikolojiye Giriş, Bilişsel Psikoloji Tarihi,Beyin zihni nasıl doğurur? Bilişsel Nörobilim-1 ,Beyin-biliş ilişkisi. Bilişsel Nörobilim-2 ,Algı,Dikkat,Bellek: KSB ve ÇB,Bellek: USB ve alt türleri,Duygu ve Biliş,Yürütücü işlevler,Bilgi ,İmgeleme,Dil,Düşünme: Akıl yürütme ve problem çözme,Düşünme: Karar verme ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilişsel psikolojinin tarihsel gelişimini ve ilgilil teorileri tartışabilir.1, 14A
Bilişsel akımın psikolojinin diğer alanlarına etkilerini sıralayabilecektir.1, 14A
Bilişsel psikolojinin tarihsel gelişimini analiz eder.1, 14A
Bilişsel Psikolojide temel olarak kullanılan araştırma yöntemlerini tartışabilecektir.1, 14C
Nörobilimdeki yeni gelişmelerle bilişsel araştırmaları ilişkilendirebilir.1, 16C
Temel bilişsel süreçleri tanımlar, karşılaştırır.1A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilişsel Psikolojiye Giriş, Bilişsel Psikoloji TarihiGoldstein, Ch.1 ve Smith p.1-17
2Beyin zihni nasıl doğurur? Bilişsel Nörobilim-1 Goldstein, Böl.2 ve Smith s.17-48
3Beyin-biliş ilişkisi. Bilişsel Nörobilim-2 Goldstein, Böl.2
4AlgıGoldstein, Böl.3
5DikkatGoldstein, Böl.4
6Bellek: KSB ve ÇBGoldstein, Böl.5
7Bellek: USB ve alt türleriGoldstein, Böl.6
8Duygu ve BilişSmith Böl.8
9Yürütücü işlevlerSmith, Böl.7
10Bilgi Goldstein, Böl.9
11İmgelemeGoldstein, Böl.10
12DilGoldstein, Böl.11
13Düşünme: Akıl yürütme ve problem çözmeGoldstein, Böl.12-13
14Düşünme: Karar verme Goldstein, Böl.12-13
Kaynak
Goldstein, EB (2013). Bilişsel Psikoloji. (Çev. Okhan Gündüz). Kaknüs Yayınları. (2021-22 yılında ders kitabı olarak okutulacaktır, öğrencilerin bu kitabı temin etmesi gerekmektedir).
- Smith, EE & Kosslyn, SM (2014). Bilişsel Psikoloji (Çev. Ed. Muzaffer Şahin). Nobel Akademik Yayıncılık. - Solso RL, Maclin MK, Maclin, OH (2011). Bilişsel Psikoloji. (Çev. Ed. Ayşe Ayçiçeği-Dinn). 4. Baskı. Kitabevi Yayınları. - Damasio AR (1999). Descartes'in Yanılgısı. (Çev. Bahar Atlamaz). Varlık Yayınları - Zaman A (2012). Bilinç Kullanım Kılavuzu. Metis Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu