Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL PSİKOLOJİ I3+036
Ders Programı Cuma 10:00-10:45 Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Dalga Derya TEOMAN ÇETİNKAYA
Dersi VerenlerProf.Dr. Sevim CESUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere sosyal psikolojinin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları ile ilgili bilgileri aktarmaktır. Kuramsal bilginin yanı sıra öğrencilerin günlük yaşam olayları karşısında duygu, düşünce ve davranışlarının başkalarının varlığında nasıl etkilendiğini bilimsel olarak incelemeyi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Genel Tanıtımı,Sosyal Psikolojiye Giriş ,Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri,Sosyal Biliş: Sosyal Dünya Üzerine Düşünme Biçimlerimiz ,Sosyal Biliş: Sosyal Dünya Üzerine Düşünme Biçimlerimiz ,Sosyal Algı: Başka İnsanları Nasıl Anlıyoruz?,Sosyal Algı: Başka İnsanları Nasıl Anlıyoruz?,Sosyal Algı: Başka İnsanları Nasıl Anlıyoruz?,Tutum Değişimine İlişkin Yaklaşımlar,Benlik: Kendimizi Sosyal Bağlam İçinde Anlamak,Benlik: Kendimizi Sosyal Bağlam İçinde Anlamak,Eylemlerimizi Mazur Gösterme Gereksinimi: Çelişkiyi Azaltma,Tutumlar ve Tutum Değişimi,Tutumlar ve Tutum Değişimi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
5.Tutum ve davranış arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.1, 12, 2, 3A
1. Sosyal psikolojinin temel kavramlarını ve araştırma konularını açıklayabilecektir.1, 19, 2A
2. Sosyal psikolojide kullanılan kavramları günlük yaşam olayları ile ilişkilendirebilecektir. 1, 12, 2, 3A
3. Sosyal biliş kavramını ve sosyal dünya üzerine düşünme biçimlerimizi açıklayabilecektir.1, 12, 2, 3A
4. Benlik ve kültür arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.1, 2, 3A
6. Uyma ve itaat kavramlarının birey üzerindeki etkisini ifade edebilecektir.1, 2, 21, 3A
7. Grup süreçlerine ilişkin farklı dinamikleri açıklayabilecektir.1, 2, 21, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Genel Tanıtımı
2Sosyal Psikolojiye Giriş Aronson ve ark. (2010), B1
3Sosyal Psikolojide Araştırma YöntemleriAronson ve ark. (2010), B2
4Sosyal Biliş: Sosyal Dünya Üzerine Düşünme Biçimlerimiz Aronson ve ark. (2010), B3
5Sosyal Biliş: Sosyal Dünya Üzerine Düşünme Biçimlerimiz Aronson ve ark. (2010), B3
6Sosyal Algı: Başka İnsanları Nasıl Anlıyoruz?Aronson ve ark. (2010), B4
7Sosyal Algı: Başka İnsanları Nasıl Anlıyoruz?Aronson ve ark. (2010), B4
8Sosyal Algı: Başka İnsanları Nasıl Anlıyoruz?Aronson ve ark. (2010), B4
9Tutum Değişimine İlişkin YaklaşımlarAronson ve ark. (2010), B7
10Benlik: Kendimizi Sosyal Bağlam İçinde AnlamakAronson ve ark. (2010), B5
11Benlik: Kendimizi Sosyal Bağlam İçinde AnlamakAronson ve ark. (2010), B5
12Eylemlerimizi Mazur Gösterme Gereksinimi: Çelişkiyi AzaltmaAronson ve ark. (2010), B6
13Tutumlar ve Tutum DeğişimiAronson ve ark. (2010), B7
14Tutumlar ve Tutum DeğişimiAronson ve ark. (2010), B7
Kaynak
Aronson, E.,Wilson, T.D., Akert, R.M. (2010). Sosyal psikoloji. (O. Gündüz, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınevi.
Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi. Myers, D. G. (2012). Social psychology. (S. Akfırat, Çev.). New York: McGraw Hill. Smith, J.R.& Haslam, S.A. (2012). Social psychology: Revisiting the classic studies. (Ç. Çoker, G. Tekdemir Yurtdaş, S. Cesur, Çev.). London: Sage Publications.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu