Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Figen EROĞLU ADA
Dersi Verenler Arş.Gör. Figen EROĞLU ADA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı gelişim psikolojisi alanının güncel konularını tanıtmak; bu konularda yapılan güncel araştırma bulgularını tartışmak ve bu araştırma bulgularını sosyo-kültürel bağlam çerçevesinde ele almaktır. Ayrıca, dersin bir diğer amacı ise öğrencilerin ders kapsamında tartışılan konulardan yola çıkarak bilimsel bir araştırma önerisi hazırlamaları konusunda deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal Duygusal Gelişim Teorileri ,Doğa ve Yetiştirme,Öfke ve Saldırganlık & Empati ve Olumlu Sosyal Davranış,Bağlanma & Ayrılma ve Yabancı Kaygısı,Ailenin Etkileri & Ebeveynlik Stilleri ve Etkileri,Evlilik İlişkisi & Boşanma,Arkadaşlar ve Akranlar,Okul Öncesi Eğitim & Kreş ve Çocuk Bakımının Etkileri ,Duygu Düzenleme & Öz Düzenleme Süreçleri,Mizaç,Zihin Kuramı,Oyun,Ekran Süresinin Etkileri,Sosyal Duygusal Gelişimin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Duygusal Gelişim Teorileri SEDIEC, sayfa 420-429
2 Doğa ve Yetiştirme SEDIEC, sayfa 251-261
3 Öfke ve Saldırganlık & Empati ve Olumlu Sosyal Davranış SEDIEC, sayfa 18-30 & 129-138
4 Bağlanma & Ayrılma ve Yabancı Kaygısı SEDIEC, sayfa 30-40 & 380-389
5 Ailenin Etkileri & Ebeveynlik Stilleri ve Etkileri SEDIEC, sayfa 139-147 & 280-293
6 Evlilik İlişkisi & Boşanma SEDIEC, sayfa 219-228 & 108-118
7 Arkadaşlar ve Akranlar SEDIEC, sayfa 156-166
8 Okul Öncesi Eğitim & Kreş ve Çocuk Bakımının Etkileri SEDIEC, sayfa 322-332 & 69-79
8 Duygu Düzenleme & Öz Düzenleme Süreçleri SEDIEC, sayfa 119-129 & 364-379
9 Mizaç SEDIEC, sayfa 480-495
10 Zihin Kuramı SEDIEC, sayfa 495-507
12 Oyun SEDIEC, sayfa 293-302
13 Ekran Süresinin Etkileri SEDIEC, sayfa 471-480
14 Sosyal Duygusal Gelişimin Değerlendirilmesi SEDIEC, sayfa 437-445
Kaynaklar
Benson, J. B., & Haith, M. M. (Eds.). (2010). Social and emotional development in infancy and early childhood. Academic Press.
Hartup, W. W., & Silbereisen, R. K. (Eds.). (2005). Growing points in developmental science: an introduction. Psychology Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu