Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK 1+4 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin dezavantajlı grupların deneyimlediği çeşitli sorunlara (sağlık ve eğitime erişimde eşitsizlik, çevre sorunları, şiddet vb.) dair bilgi ve farkındalıklarını artırmak; sahip oldukları teorik bilgiler doğrultusunda bu alandaki ihtiyaçları belirlemelerine ve belirlenen ihtiyaçları ele almalarına olanak sağlamak; ve öğrencilere Türkiye’deki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllülük deneyimi kazandırmaktır. Değerlendirme Kriterleri; Ara Sınav: Ödev ve Derse Katılım %40; Final: Kurum Gözlemleri Katılım ve Rapor %60
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Sivil Toplum Kuruluşları Sunumu (Eğitim-Araştırma; İnsani Yardım/İyilik; Yaşlı ve Çocuklara Yönelik),Sivil Toplum Kuruluşları Sunumu (İnsani Yardım/İyilik),Sivil Toplum Kuruluşları Sunumu (Engelli Bireylere, Yaşlı ve Çocuklara Yönelik),Sivil Toplum Kuruluşları Sunumu (Eğitim-Araştırma; Çevre, Su ve Doğal Hayatı Koruma; Afet, Arama, Kurtarma ve Acil Yardım),Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 1,Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 1,Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 1,Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 1,Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 2,Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 2,Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 2,Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 2,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Dezavantajlı grupların deneyimlediği çeşitli sorunları tanımlayabilir. 1, 11, 2, 3, 4 C, F
2. Çeşitli toplumsal sorunlara dair ihtiyaçları belirleyebilir. 1, 11, 2, 3, 4 C, F
3. Çeşitli toplumsal sorunlara dair çözüm önerileri sunabilir ve tartışabilir. 1, 11, 2, 3, 4 C, F
4. Türkiye’de hizmet veren çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarını tanıyabilir ve bu kuruluşlarla ilişki kurabilir. 1, 11, 2, 3, 4 C, F
5. Gönüllülüğü ve sosyal sorumluluğu deneyimler. 1, 11, 2, 3, 4 C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Sivil Toplum Kuruluşları Sunumu (Eğitim-Araştırma; İnsani Yardım/İyilik; Yaşlı ve Çocuklara Yönelik)
3 Sivil Toplum Kuruluşları Sunumu (İnsani Yardım/İyilik)
4 Sivil Toplum Kuruluşları Sunumu (Engelli Bireylere, Yaşlı ve Çocuklara Yönelik)
5 Sivil Toplum Kuruluşları Sunumu (Eğitim-Araştırma; Çevre, Su ve Doğal Hayatı Koruma; Afet, Arama, Kurtarma ve Acil Yardım)
6 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 1
7 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 1
8 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 1
9 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 1
10 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 2
11 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 2
12 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 2
13 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük/ STK Gözlem 2
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu