Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
UYGULAMALI PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA BECERİLERİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel araştırma yöntemlerini ve araştırma aşamalarını öğrenme; makale yazımı ve araştırma önerisi yazabilme; veri tabanlarının aktif olarak kullanımını, araştırmanın uygulama kısmını ve araştırma sonuçlarını APA formatına uygun olarak raporlamayı öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; İzlence & Dersin Tanımı,Bilim Nedir? Neden Araştırma Yaparız?,Literatür Tarama Yöntemleri,Makale Okunması ve İncelenmesi,Hipotez/ Araştırma Sorusu ve Değişken Kavramlarının Çalışılması,Araştırma Yöntemleri - Araştırma Soruları, Hipotez vb. Formüle Etmek,Araştırma Etiği,Örneklem Oluşturma ,Ölçme Araçları,Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi,Makale Yazma Çalışmaları / Örnekler,Makale Yazma Çalışmaları / Atıf,İstatistik Bilgilerini Hatırlatma,Ödevlerin Teslimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
5- Dersin sonunda bir araştırma önerisi tasarlayabilmek 10, 14
4- Bilimsel bir makalenin nasıl yazılacağını öğrenmek 14, 3
3- Makale incelemeyi öğrenmek 14
2- Araştırma sürecinin aşamalarını öğrenmek 1
1- Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmek 1
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İzlence & Dersin Tanımı
2 Bilim Nedir? Neden Araştırma Yaparız?
3 Literatür Tarama Yöntemleri
4 Makale Okunması ve İncelenmesi
5 Hipotez/ Araştırma Sorusu ve Değişken Kavramlarının Çalışılması
6 Araştırma Yöntemleri - Araştırma Soruları, Hipotez vb. Formüle Etmek
7 Araştırma Etiği
8 Örneklem Oluşturma
9 Ölçme Araçları
10 Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi
11 Makale Yazma Çalışmaları / Örnekler
12 Makale Yazma Çalışmaları / Atıf
13 İstatistik Bilgilerini Hatırlatma
14 Ödevlerin Teslimi
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu