Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BAĞIMLILIĞI ANLAMAK 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. KAASIM FATİH YAVUZ
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Ceren KOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere uyuşturucu kullanıcılarının özellikleri, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlılık ve ilgili kavramlar, uyuşturucu bağımlılığı, davranışsal bağımlılıklar ve bağımlılığın önlenmesi konularında genel bir bakış sağlamak için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse genel bakış, uyuşturucu kullanımına giriş, istismar ve bağımlılık,Bağımlılığın tanımı ve ilgili kavramlar,Psikoaktif maddeler,Psikoaktif maddeler,Psikoaktif maddeler,Psikoaktif maddeler,Bağımlılığın epidemiyolojisi,Ergenlerde uyuşturucu kullanımı ve aileye yaklaşım,Bağımlılık ve diğer psikiyatrik ve psikolojik sorunlar,Türkiye'nin bağımlılık açısından durumu,Davranışsal bağımlılıklar,Bağımlılıkta önleme stratejileri,Bağımlılıkta tedavi stratejileri,Bağımlılıkta psikolojik danışma tekniklerine giriş,Derse genel bakış ve tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Hem yasal hem de yasa dışı psikoaktif maddelerin tüm ana kategorilerinin fizyolojik ve davranışsal etkileri, uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili temel kavramların tanımları hakkında temel bilgi edinir. Davranışsal bağımlılıklar hakkında genel bilgi edinir.
2. Uyuşturucu kullanıcılarının özelliklerini tanımak
3. Aileler ve okullar da dahil olmak üzere farklı topluluklarda önlemenin temelleri.
4. Bağımlılığın temel kuramları ve tarihçesi, farklı gelişim aşamalarında (çocuk, ergen ve yetişkin) ilaç kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bakış, uyuşturucu kullanımına giriş, istismar ve bağımlılık
2 Bağımlılığın tanımı ve ilgili kavramlar
3 Psikoaktif maddeler
4 Psikoaktif maddeler
5 Psikoaktif maddeler
6 Psikoaktif maddeler
7 Bağımlılığın epidemiyolojisi
8 Ergenlerde uyuşturucu kullanımı ve aileye yaklaşım
9 Bağımlılık ve diğer psikiyatrik ve psikolojik sorunlar
10 Türkiye'nin bağımlılık açısından durumu
11 Davranışsal bağımlılıklar
12 Bağımlılıkta önleme stratejileri
13 Bağımlılıkta tedavi stratejileri
14 Bağımlılıkta psikolojik danışma tekniklerine giriş
15 Derse genel bakış ve tartışma
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu