Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ADLİ PSİKOLOJİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Erol YILDIRIM
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Ceren KOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derin amacı; bir araştırma ve uygulama alanı olarak adli psikolojinin çalışma alanlarının tanıtılması, psikiyatrik hastalıklarla suç ilişkisinin kurulması, mer'i mevzuatın suç-hastalık ve haklar-hastalıklar ilişkisini nasıl düzenlediğinin anlaşılması ve psikologların çalıştığı 7 farklı kamu görevinin tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Adli psikoloji nedir, ne değildir? Giriş'e giriş.,Adli psikolojinin kapsamı ve adli klinik psikoloji,Ceza sorumluluğu (ceza ehliyeti) ve isnad yeteneği,Fiil ehliyeti ve kısıtlanma,Suç'un açıklanması; psikolojik yaklaşım, hastalıklar ve suç ilişkisi,Cinsel sapma ve cinsel suçlar,Çocuğun cinsel istismarı ve ilgili yasal düzenlemeler,Alkol-madde kullanımı ve suç ilişkisi,Empati-duygu ve sosyopati/psikopati ilişkisi,Nörogelişimsel bozukluklar, nörolojik hasarlar ve suç ilişkisi,Adli psikologlar: Adli Tıp Kurumu'nda,Adli psikologlar: Ceza ve tutukevlerinde, denetimli serbestlik merkezlerinde,Adli psikologlar: Çocuk ceza ve aile mahkemelerinde,Adli psikologlar: Emniyet, jandarma, çocuk şube ve ÇİM'lerde; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Adli psikolojinin araştırma ve uygulama farkını ayırt edebilir
Suç ve psikiyatrik hastalık ilişkisini kurgulayabilir
Adli psikologların çalıştığı kurumları bilir
Yasal düzenlemeler ile adli psikoloji ilişkisini kurabilir
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Adli psikoloji nedir, ne değildir? Giriş'e giriş.
2 Adli psikolojinin kapsamı ve adli klinik psikoloji
3 Ceza sorumluluğu (ceza ehliyeti) ve isnad yeteneği
4 Fiil ehliyeti ve kısıtlanma
5 Suç'un açıklanması; psikolojik yaklaşım, hastalıklar ve suç ilişkisi
6 Cinsel sapma ve cinsel suçlar
7 Çocuğun cinsel istismarı ve ilgili yasal düzenlemeler
8 Alkol-madde kullanımı ve suç ilişkisi
9 Empati-duygu ve sosyopati/psikopati ilişkisi
10 Nörogelişimsel bozukluklar, nörolojik hasarlar ve suç ilişkisi
11 Adli psikologlar: Adli Tıp Kurumu'nda
12 Adli psikologlar: Ceza ve tutukevlerinde, denetimli serbestlik merkezlerinde
13 Adli psikologlar: Çocuk ceza ve aile mahkemelerinde
14 Adli psikologlar: Emniyet, jandarma, çocuk şube ve ÇİM'lerde
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 30 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 174
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu