Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilişsel süreçlere ilişkin temel kavram ve yaklaşımları tanıtmak, bu kavram ve yaklaşımlar hakkında öğrencilere bakış açısı kazandırmaktır. Ders sonunda öğrencilerin bilişsel psikolojideki temel kavramlar, kuramsal yaklaşımlar ve araştırma yöntemlerine ilişkin genel bir donanım kazanması beklenmektedir. Bu derste, bilişsel psikolojinin tarihsel gelişimi, bilişsel süreçlerin nöral temelleri, algı, dikkat, kısa ve uzun süreli bellek, üst-biliş, kavram ve kategorilerin zihinsel temsilleri, dil becerileri, karar verme, problem çözme, akıl yürütme gibi temel bilişsel süreçler ile bu süreçlere ilişkin çeşitli kuramsal yaklaşımlar ve araştırmalar tartşılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; ,,,,,,,,,,,,,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bilişsel psikolojinin tarihsel gelişimini ve araştırma yöntemlerini özetleyebilir. 1 A
2. Bilişsel süreçlere ilişkin temel kavramları birbirinden ayırt edebilir. 1, 2 A
3. Temel bilişsel süreçleri nöral süreçlerle ilişkilendirebilir. 1 A
4. Bilişsel psikoloji alanındaki araştırmaları eleştirel bir gözle yorumlayabilir. 1, 10 A
5. Algı, dikkat, bellek, karar verme gibi çeşitli bilişsel süreçleri birbiriyle ilişkilendirebilir. 1, 10, 2, 3 A
6. Bilişsel süreçlere ilişkin temel kuramsal yaklaşımları ve deneysel paradigmaları tanımlayabilir. 1, 10, 3 A
7. Bilişsel psikoloji konularını günlük yaşam deneyimleri ve psikolojinin diğer alt alanlarıyla ilişkilendirebilir. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Matlin (Ch.1)
2 Matlin (Ch.1) & Suppl.
3 Matlin (Ch.2)
4 Matlin (Ch.3)
5 Matlin (Ch.4)
6 Matlin (Ch.5)
7 Matlin (Ch.5) & Suppl.
8 Matlin (Ch.6)
9 Matlin (Ch.7)
10 Matlin (Ch.8)
11 Matlin (Ch.9 & 10)
12 Matlin (Ch.11)
13 Matlin (Ch.12)
14 Suppl.
Kaynaklar
Matlin M. W. (2013). Cognitive psychology (6th ed.). Hoboken, NJ: Wiley
Frith, C. (2013). Making up the mind: How the brain creates our mental world. New York: Blackwell. Pinker, S. (2017). Zihin nasıl çalışır. (Çev. Sabri Gürses). İstanbul: Alfa Yayıncılık. Schacter, D. (2010). Belleğin izinde: Beyin, zihin ve geçmiş. İstanbul: YKY. Smith, E.E. & Kosslyn, S.M., (2009). Cognitive Psychology: Mind and Brain. Pearson Education Company: NJ.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 8 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 40 40
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu