Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikolojideki temel araştırma konuları ile ilgili bir altyapı oluşturulmasını sağlamaktır: Bilişsellik, Gelişim, Motivasyon ve Duygu, Cinsellik ve Cinsiyet, Stres ve Sağlık, Kişilik, Psikoterapi ve Sosyal Etkileşim. Buna ek olarak, psikoloji biliminin farklı alt dalları ile ilgili teori ve metotları incelemektir: Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, ve Klinik Psikoloji.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilişssellik: Düşünme, Zeka, ve Dil,Yaşam Boyu Gelişim,Yaşam Boyu Gelişim,Kişilik Kuramları,Kişilik Kuramları,Psikolojik Hastalıklar,Psikolojik Hastalıklar,Psikoterapiler,Motivasyon ve Duygu,Sosyal Psikoloji,Sosyal Psikoloji,Cinsellik ve Cinsiyet,Stres ve Sağlık,Dersi Gözden Geçirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 14, 2, 3 A
1. Psikolojideki araştırma sorularının, farklı teori ve ampirik araştırma yöntemleri ile nasıl cevaplanacağını anlayabilir. 1, 3 A
2. Psikoloji teori bilgisini günlük hayata uyarlayabilir. 1, 14, 3 A
3. Psikolojideki ana alanların teorik arka planlarını tanımlayabilir: Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji ve Kişilik. 1, 14 A
4. Genetik ve çevre tartışmasını anlayabilir. 1, 2 A
5. Bireysel farklılıkların ve benzerliklerin etkilerini anlyabilir. 1, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilişssellik: Düşünme, Zeka, ve Dil Bölüm 7
2 Yaşam Boyu Gelişim Bölüm 8, 1-9
3 Yaşam Boyu Gelişim Bölüm 8, 10-17
4 Kişilik Kuramları Bölüm13, 1-9
5 Kişilik Kuramları Bölüm 13, 10-16
6 Psikolojik Hastalıklar Bölüm14, 1-9
7 Psikolojik Hastalıklar Bölüm14, 10-17
8 Psikoterapiler Bölüm 15
9 Motivasyon ve Duygu Bölüm 9
10 Sosyal Psikoloji Bölüm 12, 1-8
11 Sosyal Psikoloji Bölüm 12, 9-16
12 Cinsellik ve Cinsiyet Bölüm10
13 Stres ve Sağlık Bölüm 11
14 Dersi Gözden Geçirme
Kaynaklar
Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2017). Psychology (5th Edition). Pearson Education Limited: Essex, UK
http://www.brainfacts.org/about-neuroscience/brain-facts-book/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 5 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 2 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 25 25
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu