Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÜDÜLENME VE DUYGULAR 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Dalga Derya TEOMAN ÇETİNKAYA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Dalga Derya TEOMAN ÇETİNKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders güdülenme ve duygular gibi psikolojideki çok temel süreçleri incelemektedir. Görgül araştırmalar güdülenme süreçleri içinde yer alan fizyolojik, psikobiyolojik, koşullanma, sosyal öğrenme ve bilişsel etmenleri ortaya koymuştur. Bu dersin ilk amacı öğrencilere biyolojik, davranışsal ve bilişsel güdülenme kuramlarını tarihsel bir perspektiften tanıtmak ve kuramların gündelik yaşamdaki uygulamalarını tartışmaktır. Dersin ikinci aşaması ise güdülenme aracı olarak duyguları ve duygu işleme süreçlerini ele almaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Güdülenme Kavramı,Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Genetik Yaklaşımlar,Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Uyarılma Süreçleri,Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Düzenleme Süreçleri,Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Klasik Koşullanma,Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Edimsel Koşullanma,Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Pekiştirme,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Beklenti-Değer Yaklaşımı,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Bilişsel Tutarlılık ve Sosyal Güdülenme,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Atıf Yaklaşımları,Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Sosyal Kontrol,Duygu ve Güdülenme-1,Duygu ve Güdülenme-2,Güdülenme ve Duyguda Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Güdülenme ve duygu alanındaki temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir. 14, 19 A
2. Güdülenme ve duygu çalışmalarının tarihsel gelişimini özetleyebilir. 1 A
3. Güdülenmedeki fizyolojik ve biyolojik mekanizmalara ilişkin temel olguları tanıyabilir. 1, 14 A
4. Güdülenmedeki davranışsal kuramları tartışabilir. 1, 10 A
5. Güdülenmede bilişsel mekanizmalara ilişkin temel kavram ve olguları tanımlayabilir. 1, 10 A
6. Güdülenen davranışın duygu ve duygu işleme temellerine ilişkin genel mekanizmaları tanıyabilir. 1, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Güdülenme Kavramı Petri & Govern (2013), Bl.1
2 Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Genetik Yaklaşımlar Petri & Govern (2013), Bl.1-2
3 Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Uyarılma Süreçleri Petri & Govern (2013), Bl.3
4 Güdülenmede Fizyolojik Mekanizmalar: Düzenleme Süreçleri Petri & Govern (2013), Bl.4
5 Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Klasik Koşullanma Petri & Govern (2013), Bl.5
6 Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Edimsel Koşullanma Petri & Govern (2013), Bl.5
7 Güdülenmede Davranışsal Yaklaşımlar: Pekiştirme Petri & Govern (2013), Bl.6
8 Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Beklenti-Değer Yaklaşımı Petri & Govern (2013), Bl.8
9 Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Bilişsel Tutarlılık ve Sosyal Güdülenme Petri & Govern (2013), Bl.9
10 Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Atıf Yaklaşımları Petri & Govern (2013), Bl.10
11 Güdülenmede Bilişsel Yaklaşımlar: Sosyal Kontrol Petri & Govern (2013), Bl.11
12 Duygu ve Güdülenme-1 Petri & Govern (2013), Bl.12
13 Duygu ve Güdülenme-2 Petri & Govern (2013), Bl.12
14 Güdülenme ve Duyguda Güncel Konular Petri & Govern (2013), Bl.13
Kaynaklar
Petri, H.L. & Govern, J. M. (2013). Motivation: theory, research, and applications. Australia ; Belmont, CA : Wadsworth/Thomson.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 30 30
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 167
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu