Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FELSEFEYE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Erol YILDIRIM
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. İlker ALTUNBAŞAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciler, “Felsefe nedir? Felsefi düşünce nedir? Bir felsefe sorusu nedir? Doğru bir felsefe sorusunun nitelikleri nelerdir? Felsefe tarihi boyunca “filozof” olarak anılmış kişilerin ortak özellikleri nelerdir? Felsefe yapmak nedir? Felsefi düşünce ve felsefi bilginin diğer düşünce ve bilgi türlerinden (bilim, din) farkları nedir? gibi soruları cevaplar ve bu bilgi doğrultusunda genel manada ve psikolojinin felsefeyle ilişkili alanlarında (insanın davranışlarında genetik mi çevre mi, determinizm x özgür irade paradoksları ve beden/zihin ilişkisi) doğru felsefe yapar; psikoloji ile felsefe ilişkisini belli filozoflar ve psikoloji alanının önemli bir ismi (S. Freud) üzerinden yorumlar; psikolojinin felsefeyle ilişkili alanları: insanın davranışlarında genetik mi çevre mi, determinizm x özgür irade paradoksları ve beden/zihin ilişkisi konularını açıklar.
Dersin İçeriği Bu ders; Felsefi düşünce nedir? Tren Problemi Felsefe nedir? Felsefi düşüncenin özellikleri nedir? ,Bir felsefe sorusu nedir? Doğru bir felsefe sorusunun nitelikleri nelerdir? Felsefe tarihi boyunca “filozof” olarak anılmış kişilerin ortak özellikleri nelerdir? ,Felsefe yapmak nedir? Felsefi düşünce ve felsefi bilginin diğer düşünce ve bilgi türlerinden (bilim, din) farkları nedir? ,Felsefenin farklı alanları; Varlık Felsefesi-Metafizik,Felsefenin farklı alanları; Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi (K. Popper, T.Kuhn),Felsefenin farklı alanları; Etik (Ahlak Felsefesi), Sanat Felsefesi,Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; İnsanın davranışlarında genetik mi çevre mi daha etkendir? ,Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Determinizm x Özgür irade paradoksu ,Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Beden/Zihin ilişkisi Düalizm (Descartes) Yanılsaması, “Zihin, Zor Soru” ,Zihin Felsefesi; John Searle Yapay Zekâ Çinli Odası; “Bir bilgisayarın “zihni” veya “bilinçlilik” hali gösterilebilir mi? ,Zihin Felsefesi; David Chalmers,Sokrates; Sokratik Sorgulama,Nietzche, Dionisos, Apollon Freud, İd, Superego ,Platon; Phaidros Diyaloğu, At Arabası benzetmesi; “Ruhun Bölümleri” Freud; Kişilik Kuramı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Felsefi düşünce ve bilgiyi diğer bilgi (bilim, din) türlerinden ayırt eder. 1, 2, 3 A, C
2. Doğru felsefi sorular sorar. 1, 2, 3 A, C
3. Psikolojinin felsefeyle ilişkili alanlarında düşüncelerini ifade eder. 1, 2, 3 A, C
4. Psikolojinin felsefeyle ilişkili alanlarında akıl yürütür, doğru felsefe soruları sorar ve felsefe yapar. 1, 2, 3 A, C
5. Metafiziğin bir alanı olarak psikolojinin sorularını tartışır. 1, 2, 3 A, C
6. Felsefi düşüncenin psikolojideki etkisinin izlerini tanır. 1, 2, 3 A, C
7. Felsefenin farklı alanlarının sorularını psikoloji ile ilişkilendirir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Felsefi düşünce nedir? Tren Problemi Felsefe nedir? Felsefi düşüncenin özellikleri nedir? Ders Notları
2 Bir felsefe sorusu nedir? Doğru bir felsefe sorusunun nitelikleri nelerdir? Felsefe tarihi boyunca “filozof” olarak anılmış kişilerin ortak özellikleri nelerdir? Ders Notları
3 Felsefe yapmak nedir? Felsefi düşünce ve felsefi bilginin diğer düşünce ve bilgi türlerinden (bilim, din) farkları nedir? Ders Notları
4 Felsefenin farklı alanları; Varlık Felsefesi-Metafizik Ders Notları
5 Felsefenin farklı alanları; Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi (K. Popper, T.Kuhn) Ders Notları
6 Felsefenin farklı alanları; Etik (Ahlak Felsefesi), Sanat Felsefesi Ders Notları
7 Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; İnsanın davranışlarında genetik mi çevre mi daha etkendir? Ders Notları
8 Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Determinizm x Özgür irade paradoksu Ders Notları
9 Psikolojinin Felsefeyle İlişkili Alanları; Beden/Zihin ilişkisi Düalizm (Descartes) Yanılsaması, “Zihin, Zor Soru” Ders Notları
10 Zihin Felsefesi; John Searle Yapay Zekâ Çinli Odası; “Bir bilgisayarın “zihni” veya “bilinçlilik” hali gösterilebilir mi? Ders Notları
11 Zihin Felsefesi; David Chalmers Ders Notları
12 Sokrates; Sokratik Sorgulama Ders Notları
13 Nietzche, Dionisos, Apollon Freud, İd, Superego Ders Notları
14 Platon; Phaidros Diyaloğu, At Arabası benzetmesi; “Ruhun Bölümleri” Freud; Kişilik Kuramı Ders Notları
Kaynaklar
Psikoloji Bölümü Öğrencileri İçin Felsefeye Giriş Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 30 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 155
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu