Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MODERN BİYOLOJİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Özlem MUTLU BURNAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hücre ve kalıtsal materyalin genel yapısı ve işlevleri hakkında genel kavramları incelemektir. Ayrıca genetik mekanizmalar ve temel vücut sistemleri hakkında bilgi verir.
Dersin İçeriği Bu ders; Modern biyolojiye giriş, Canlıların genel özellikleri, Hücre inceleme metodları,Kimyasal Biyoloji,Hücre organizasyonu, Hücre membranı ve özellikleri,Hücre iskeleti ve Hücre organelleri,Nükleik Asitler (DNA-RNA),Transkripsiyon ve Translasyon,Hücre döngüsü ve DNA replikasyonu,Kromozomlar, yapısal ve sayısal anomaliler,Moleküler yaşlanma, Apoptoz,Temel vücut sistemleri, Duyu organları, Endokrin sistem,Sinir sistemi, Kas ve iskelet sistemi,Solunum ve kardiyovasküler sistem,Sindirim sistemi ve diğer sistemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hücre tipleri, organeller ve genetik materyal ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
1.1. Hücrenin membranı ve organellerini tanımlar, hücre iskeleti hakkında bilgi verir. 1, 10, 2, 3 A
1.2. Kromozom, DNA ve RNA kavramlarının özelliklerini açıklar. 1, 10, 2, 3 A
1.3. Gen organizasyonu ve gen ifadesinin düzenlenmesini açıklar. 1, 10, 2, 3 A
2. Hücre döngüsü ve hücre bölünmelerinin aşamalarını açıklayabilecek, hücresel sentez mekanizmalarını tartışabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2.1. Hücre döngüsünün aşamalarını ve kontrol noktalarını tanımlar. 1, 10, 2, 3 A
2.2. Mitoz ve mayoz bölünmeleri açıklar ve bunları genetik anomaliler ve kanserler ile ilişkilendirir. 1, 10, 2, 3 A
2.3. Transkripsiyon ve regülasyonu hakkında bilgi verir. 1, 10, 2, 3 A
2.4. Translasyon ve regülasyonu hakkında bilgi verir. 1, 10, 2, 3 A
3. Kromozomal anomaliler ile DNA hasarı mekanizmaları ve bunların hastalıklar ile ilişkilerini yorumlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
3.1. Kromozomlar yapı ve sayı anomalilerini açıklar, hastalıklar ile ilişkilendirilir. 1, 10, 2, 3 A
3.2. DNA mutasyonları, onarım mekanizmaları hakkında bilgi verir. 1, 10, 2, 3 A
3.3. Hücre yaşlanması, hücre ölümü ve kanserleşme mekanizmalarını açıklar. 1, 10, 2, 3 A
4. Temel vücut sistemlerini tanımlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
4.1. Duyu organlarını, endokrin sistem ve sinir sistemini tanımlar. 1, 10, 2, 3 A
4.2. Kas, iskelet ve solunum sistemini tanımlar. 1, 10, 2, 3 A
4.3. Kardiyovasküler sistem ve diğer sistemleri hakkında bilgi verir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Modern biyolojiye giriş, Canlıların genel özellikleri, Hücre inceleme metodları Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
2 Kimyasal Biyoloji Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
3 Hücre organizasyonu, Hücre membranı ve özellikleri Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
4 Hücre iskeleti ve Hücre organelleri Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
5 Nükleik Asitler (DNA-RNA),Transkripsiyon ve Translasyon Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
6 Hücre döngüsü ve DNA replikasyonu Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
7 Kromozomlar, yapısal ve sayısal anomaliler Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
8 Moleküler yaşlanma, Apoptoz Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
9 Temel vücut sistemleri, Duyu organları Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
10 Endokrin sistem Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
11 Sinir sistemi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
12 Kas ve iskelet sistemi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
13 Solunum ve kardiyovasküler sistem Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
14 Sindirim sistemi ve diğer sistemler Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
Kaynaklar
1)Ders sunumları
1) Alberts B, Bray A, Lewis J. Molecular Biology of Cell, Garland Publishing, Inc., New York 1989. 2) Cecie Starr, Ralph Taggart, Christine Evers,Lisa Starr. Biology: The Unity and Diversity of Life, 14th Edition, 2016. 3) Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın No:275, İstanbul, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 139
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu