Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ İÇİN İSTATİSTİK I 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, davranışsal ve sosyal bilim araştırmalarında kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi gerektiren disiplinlerdeki öğrencilere yöneliktir. Vurgu, araştırma bağlamında istatistiğin kavramsal olarak anlaşılmasıdır. İlgili araştırma konuları, tartışılmış ve uygun istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirilmiştir. Bu dersin temel amacı, öğrencilerin (1) profesyonel araştırma makalelerini veya raporlarını anlamalarına, (2) araştırmanın teknik değerlerini değerlendirmelerine, (3) araştırma sonuçlarının güvenilir olup olmadığını belirlemek için gereken bilgi ve becerilerin bir kısmını edinmelerine ve (4) verileri analiz etmek için kullanılan araştırma yöntemlerine ve istatistiksel prosedürlere dayalı olarak sonuçların ve sonuçların yorumlarının uygun olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İstatistiğe Giriş -I,İstatistiğe Giriş -II,Frekans Dağılımları-I,Frekans Dağılımları-II,Merkezi Eğilim-I,Merkezi Eğilim-II,Değişkenlik-I,Değişkenlik-II,z-Puanları: Puanların Konumu,Olasılık,Olasılık ve Örneklem,Örneklem Ortalamalarının Dağılımı,Hipotez Testine Giriş-I,Hipotez Testine Giriş-II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Davranışsal ve sosyal bilim araştırmalarında kullanılan istatistiksel kavram ve yöntemlerin doğru tanımlarını ve uygulamalarını tanımak, 1, 15, 2, 3, 9 A
2. Araştırma yöntemlerinin, tasarımlarının ve prosedürlerinin doğru tanımlarını ve uygulamalarını tanımak, verilen araştırma soruları ve veri setleri için uygun istatistiksel analizleri belirlemek, 1, 15, 2, 3, 9 A
3. Seçimlerinin neden uygun olduğunu ilgili araştırma ve ölçüm konularına atıfta bulunarak açıklamak, 1, 15, 2, 3, 9 A
4. İstatistiksel analizleri yapmak ve sonuçları açıklamak/yorumlamak, 1, 15, 2, 3, 9 A
5. Profesyonel araştırma makalelerinde yer alan araştırma ve istatistiksel prosedürleri tanıyabilme ve açıklayabilme. 1, 15, 2, 3, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İstatistiğe Giriş -I Chapter-1
2 İstatistiğe Giriş -II Chapter-1
3 Frekans Dağılımları-I Chapter-2
4 Frekans Dağılımları-II Chapter-2
5 Merkezi Eğilim-I Chapter-3
6 Merkezi Eğilim-II Chapter-3
7 Değişkenlik-I Chapter-4
8 Değişkenlik-II Chapter-4
9 z-Puanları: Puanların Konumu Chapter-5
10 Olasılık Chapter-6
11 Olasılık ve Örneklem Chapter-7
12 Örneklem Ortalamalarının Dağılımı Chapter-7
13 Hipotez Testine Giriş-I Chapter-8
14 Hipotez Testine Giriş-II Chapter-8
Kaynaklar
Gravetter, F. J. &Wallnau, L. B. (2014). Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences. Cengage (ISBN-13: 978-1-285-05634-0)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 8 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 40 40
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu