Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sema AKBOĞA DEMİR
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. İlker ALTUNBAŞAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı iki yönlüdür: 1) Sosyolojik açıdan, öğrencilerin toplumun karşılaştığı sosyal konular ve problemler hakkında eleştirel düşünmelerini, sosyal farklılıkların nedenlerini, sosyal dünyanın düşünme, hissetme ve hareket etme şeklimizi nasıl etkilediğini ve dolayısıyla bireyleri daha iyi anlamalarını sağlamak. . 2) Sosyal psikoloji açısından öğrencilerin kişilik, değerler ve zihnin sosyal yapı ve kültürle olan ilişkisini anlamalarını ve bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının toplum tarafından nasıl etkilendiğini görmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyoloji nedir? Sosyolojik Perspektif, Sosyolojik İmgelem,Sosyolojik düşüncenin, kuramların ve kuramsal yaklaşımların gelişimi, A. Comte,İlk Kuramcılar, E. Durkheim ,İlk Kuramcılar, K. Marx,İlk Kuramcılar, M. Weber ,Modern Teorik Yaklaşımlar Sosyolojide Teorik Düşünce ,Sosyolojik Sorular Neden ve Etki İlişkisi ,Bir farklı sosyolojik teori Post-modernizm, M. Foucault ,Dört Çağdaş Sosyolog J. Habermas, U. Beck ,M.Castels A. Giddens ,Kişi ve Sosyal Durum ,Sosyal Davranış: Başkalarıyla Etkileşim ,Sosyal Biliş: Başkaları Hakkında Düşünme ve Öğrenme Sosyal Etki: Kendimiz ve Başkaları Hakkındaki Duygular ,Sosyal Durum -Güçlü Sosyal Etki ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Toplumun temel sosyal süreçlerini, sosyal kurumları ve sosyal davranış kalıplarını tanımlar. 1, 2, 3 A, C
Sosyal süreçlerin, sosyal kurumların ve sosyal etkileşimlerin yaşamlarındaki rolünü objektif olarak yorumlar. 1, 2, 3 A, C
Bir durumla ilgili sosyal gerçekler ve olaylara ilişkin görüş sağlar ve alternatifler sunar. 1, 2, 3 A, C
Düşüncelerin, duyguların ve davranışların meydana geldiği koşulları ve bu değişkenlerin sosyal etkileşimleri nasıl etkilediğini yorumlar. 1, 2, 3 A, C
Sosyal hiyerarşilerin ve sosyal gücün günlük yaşamdaki ilişkisini sorgular. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyoloji nedir? Sosyolojik Perspektif, Sosyolojik İmgelem Ders kitabı
2 Sosyolojik düşüncenin, kuramların ve kuramsal yaklaşımların gelişimi, A. Comte Ders kitabı
3 İlk Kuramcılar, E. Durkheim Ders kitabı
4 İlk Kuramcılar, K. Marx Ders kitabı
5 İlk Kuramcılar, M. Weber Ders kitabı
6 Modern Teorik Yaklaşımlar Sosyolojide Teorik Düşünce Ders kitabı
7 Sosyolojik Sorular Neden ve Etki İlişkisi Ders kitabı
8 Bir farklı sosyolojik teori Post-modernizm, M. Foucault Ders kitabı
9 Dört Çağdaş Sosyolog J. Habermas, U. Beck Ders kitabı
10 M.Castels A. Giddens Ders kitabı
11 Kişi ve Sosyal Durum Ders kitabı
12 Sosyal Davranış: Başkalarıyla Etkileşim Ders kitabı
13 Sosyal Biliş: Başkaları Hakkında Düşünme ve Öğrenme Sosyal Etki: Kendimiz ve Başkaları Hakkındaki Duygular Ders kitabı
14 Sosyal Durum -Güçlü Sosyal Etki Ders kitabı
Kaynaklar
Anthony Giddens, Sociology
Charles Stangor, Principles Of Social Psychology

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 159
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu