Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Figen EROĞLU ADA
Dersi Verenler Arş.Gör. Figen EROĞLU ADA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı insan gelişimi ve büyüme üzerine var olan kuram ve araştırmaların geniş ölçekli bir taramasını yaparak, öğrencilerin bu konu hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. İki dönemlik bir ders olan gelişim psikolojisi dersinin bu ikinci döneminde, erken orta çocukluktan ölüme kadar olan süreçteki fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal, ve ahlaki gelişim incelenir. Gelişim psikolojisi alanındaki araştırmaları inceler ve ana kuram ve kuramcıları tartışırken, dil ve kültürün insan gelişimi üzerindeki etkilerine özellikle dikkat edilir. Dersin amacı insan gelişimini, ne gelişimin evrensel yönlerini ne de gelişimin toplum ve kültür ile ilgisini göz ardı etmeyen kapsamlı bir şekilde incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Okul Öncesi Dönem: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Okul Öncesi Dönem: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi ,Orta Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta Çocukluk: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi,Ergenlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Ergenlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Ergenlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi,Erken Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Erken Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi,Orta Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi,Geç Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Geç Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir. 1, 17, 2, 3 A, E
2.Gelişim psikolojisinin tarihsel gelişimini özetleyebilir. 1, 17, 2, 3 A, E
3. İnsan gelişimine dair kuramları bilir ve kültürün insan gelişimine katkısını eleştirel bir şekilde tartışabilir. 1, 17, 2, 3 A, E
4. Okul Öncesi, Orta Çocukluk, Ergenlik, Erken, Orta ve Geç Yetişkinlik dönemlerinde fiziksel, bilişsel, ve sosyo-duygusal gelişim alanlarındaki araştırmaları bilir; sosyokültürel bağlamın katkısını tartışabilir. 1, 17, 2, 3 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Okul Öncesi Dönem: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.7
3 Okul Öncesi Dönem: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.8
4 Orta Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.9
5 Orta Çocukluk: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.10
6 Ergenlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.11
7 Ergenlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.11
8 Ergenlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.12
9 Erken Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.13
10 Erken Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.14
11 Orta Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.15
12 Orta Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.16
13 Geç Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.17
14 Geç Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.18
Kaynaklar
Feldman, R. S. (2018). Development across the life span (8th edition). Pearson Education Limited.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 162
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu