Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Burak DOĞRUYOL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Burak DOĞRUYOL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere ahlak psikolojisinin incelenmesi ile ilgili çeşitli kuramsal yaklaşımları ve bilimsel araştırmaları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanıtım,Ahlak nedir?,Ahlak psikolojisinin tarihi (Haidt, 2008) and evolution of morality (Tomasello, 2014),Ahlaki karar verme (Kolhberg, 2008) ve Ahlaki Temeller Kuramı (Haidt, 2007),Ölümlülük ve ahlak (Landau et al., 2003; Vyver et al., 2016),Ölümlülük ve ahlak devam (Tremoliere et al., 2012; Yılmaz & Bahc¸ekapılı, 2018),Faydacılık ve beyin (Greene et al., 2001; Koenings et al., 2007),Ara sınav I,Faydacılık ve yordayıcıları (Kahane et al., 2015; Kvaran et al., 2012),Ahlak ve düşünme biçimleri (Wright & Baril, 2011; Napier & Luguri, 2013; Yılmaz & Sarıbay, 2017),Çocuklarda (Hamlin et al., 2007) ve primatlarda (Brosnan & DeWaal, 2003) ahlak,Ara Sınav II ,Ahlak ve din (Shariff & Norenzayan, 2007; Shariff, 2015; Bahc¸ekapılı & Yılmaz, 2017),Ahlak ve sekülerlik (MaKellams & Blaskovich, 2013; Yilmaz & Bahc¸ekapili, 2015); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, ahlak kuramlarını ve ahlaki süreçlerin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin mevcut bilimsel bulguları açıklayabilecekleler.
Öğrenciler, ahlaki süreçleri incelemek için kullanılan bilimsel yöntemler hakkında bilgi sahibi olacak ve eleştirel olarak değerlendirebilecekleler.
Öğrenciler, okudukları bilimsel makalelerin temel unsurlarını tanımlayabilecekler.
Öğrenciler, bilimsel bilgileri hem sözlü hem de yazılı formatta etkili bir şekilde ifade etme becerilerini geliştirebilecekler.
Ekip halinde çalışma, tartışma ve yapıcı geri bildirimde bulunma becerilerini geliştirebilecekler.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanıtım ÖBT, Bl.1
2 Ahlak nedir? ÖBT, Bl.1-2
3 Ahlak psikolojisinin tarihi (Haidt, 2008) and evolution of morality (Tomasello, 2014) ÖBT, Bl.2
4 Ahlaki karar verme (Kolhberg, 2008) ve Ahlaki Temeller Kuramı (Haidt, 2007) ÖBT, Bl.3
5 Ölümlülük ve ahlak (Landau et al., 2003; Vyver et al., 2016) ÖBT, Bl.3
6 Ölümlülük ve ahlak devam (Tremoliere et al., 2012; Yılmaz & Bahc¸ekapılı, 2018) ÖBT, Bl.4
7 Faydacılık ve beyin (Greene et al., 2001; Koenings et al., 2007) Fotokopi, Arık
8 Ara sınav I ÖBT, Bl.5
9 Faydacılık ve yordayıcıları (Kahane et al., 2015; Kvaran et al., 2012) ÖBT, Bl.6
10 Ahlak ve düşünme biçimleri (Wright & Baril, 2011; Napier & Luguri, 2013; Yılmaz & Sarıbay, 2017) ÖBT, Bl.6
11 Çocuklarda (Hamlin et al., 2007) ve primatlarda (Brosnan & DeWaal, 2003) ahlak ÖBT, Bl.7
12 Ara Sınav II ÖBT, Bl.8
13 Ahlak ve din (Shariff & Norenzayan, 2007; Shariff, 2015; Bahc¸ekapılı & Yılmaz, 2017) ÖBT, Bl.8
14 Ahlak ve sekülerlik (MaKellams & Blaskovich, 2013; Yilmaz & Bahc¸ekapili, 2015) ÖBT, Bl.10
Kaynaklar
Dersin bir kitabı bulunmamaktadır. Öğrencilere her haftanın konusu ile ilgili makaleler ve kitap bölümleri verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu