Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİDE ETİK 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ SİDAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ SİDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikolojide etik ile ilgili temel kavramları, özellikle araştırma ile ilgili ilkeler kapsamında aktarmaktır. Bilgilendirilmiş onam formu, gizlilik, aldatma, bilgilendirme gibi konuların yanında farklı profesyonel kuruluşların etik ilkeleri de tartışılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İzlence & Dersin Tanımı ,Etiğin Tanımlanması ,Etik İlklere Giriş ,Etik Olarak Karar Verme ,Yeterlilik,Konuk Konuşmacı ,Bilgilendirilmiş Onam Formu,Gizlilik ,Aldatma ,Farklı Tip Araştırmalarda Etik Uygulamalar,Sosyal Açıdan Duyarlı Çalışma Yapmak,Etik İlkeler ,Psikoloji ve Çalma,Film ve Tartışma ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3.Etik ilkelere uygun bir çalışma tasarlayabilir. 1, 8 A, C
4.Etik ikilemleri tartışabilir. 1, 10, 3 A
5.Etik ilkeleri psikolojinin alt alanları bağlamında tartışabilir. 1, 10, 3 A
6.Profesyonel kuruluşların etik ilkelerini karşılaştırabilir. 1, 10, 3 A
7.Psikoloji literatüründeki çalışmaları etik ilkeler kapsamında tartışılabilir. 1, 10, 3 A
2.Etik ilkelerin tarihsel gelişimini özetleyebilir. 1, 14, 21 A
1.Psikoloji disiplini kapsamında etik ilkeleri tanımlayabilir. 1, 14 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İzlence & Dersin Tanımı
2 Etiğin Tanımlanması Kitchener & Anderson (2011), Ch. 1
3 Etik İlklere Giriş Kitchener & Anderson (2011), Ch. 2
4 Etik Olarak Karar Verme Kitchener & Anderson (2011), Ch. 4
5 Yeterlilik Kitchener & Anderson (2011), Ch. 7
6 Konuk Konuşmacı
7 Bilgilendirilmiş Onam Formu Kitchener & Anderson (2011), Ch. 9
8 Gizlilik Kitchener & Anderson (2011), Ch 10
9 Aldatma Banyard & Flanagan, (2006), Ch. 2
10 Farklı Tip Araştırmalarda Etik Uygulamalar Banyard & Flanagan, (2006), Ch. 4
11 Sosyal Açıdan Duyarlı Çalışma Yapmak Banyard & Flanagan, (2006), Ch. 5
12 Etik İlkeler Banyard & Flanagan, (2006), Ch. 3, BPS, APA, TPD.
13 Psikoloji ve Çalma Anderman & Won (2017); Bernardi (2008) et al.
14 Film ve Tartışma
Kaynaklar
APA: https://www.apa.org/ethics/code/ Anderman, E. M., & Won, S. (2019). Academic cheating in disliked classes. Ethics & Behavior, 29(1), 1-22. Banyard, P., & Flanagan, C. (2013). Ethical issues in psychology. Routledge. Bernardi, R. A., Baca, A. V., Landers, K. S., & Witek, M. B. (2008). Methods of cheating and deterrents to classroom cheating: An international study. Ethics & Behavior, 18(4), 373-391. BPS: https://www.bps.org.uk/news-and-policy/bps-code-ethics-and-conduct TPD Kitchener, K. S., & Anderson, S. K. (2011). Foundations of ethical practice, research, and teaching in psychology and counseling. Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu