Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOLOJİK PSİKOLOJİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. HASAN GALİP BAHÇEKAPILI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. HASAN GALİP BAHÇEKAPILI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, beynin biyolojik yapısı, kimyası, fonksiyonları hakkında temel bilgi edindirerek hormonlar, duyular, motivasyon, biliş ve duyguların öğrenilmesi yoluyla normal ve normal olmayan davranışların biyolojik temellerinin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Sinir Sistemi,Nöron, Nörofizyoloji,Nöroanatomi,Nörotransmiterler,Algı, Motor Sistem,Nörolojik Bozukluklar: Uyku,Öğrenme ve Hafıza,Duygu,Epigenetik, Optogenetik ,Elektrofizyoloji ve Biliş,Şizofreni ve Kaygı Bozuklukları,Stres,Otizm ve Dikkat Bozuklukları,Okuma ve Yazma Bozuklukları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sinir sistemini tanıyabilir. 1, 19 A
2.Beyin yapısı ve işlevi hakkında fikir yürütebilir. 1 A
3.Nöroanatomi, nörofizyoloji gibi kavramların içeriği hakkında fikri olur. 1, 3 A
4.Hormon sistemlerini açıklayabilir. 1, 10 A
5.Beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi anlayabilir. 1, 14 A
6.Beyin yapısı ve normal olmayan davranışlar ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi çözümleyebilir. 1, 12 A
7. Epigenetik, optogenetik araştırmaları ve sonuçlarını izleyebilir. 1, 3 A
8. Beyin fizyolojisi, öğrenme ve hafıza bağlantısını kurabilir. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Sinir Sistemi FP, Bl.1
2 Nöron, Nörofizyoloji FP, Bl.2
3 Nöroanatomi FP, Bl.3
4 Nörotransmiterler FP, Bl.4
5 Algı, Motor Sistem FP, Bl.6-7-8
6 Nörolojik Bozukluklar: Uyku FP, Bl.15-9
7 Öğrenme ve Hafıza FP, Bl.13
8 Duygu FP, Bl.10-11-17
9 Epigenetik, Optogenetik Fotokopi
10 Elektrofizyoloji ve Biliş Fotokopi
11 Şizofreni ve Kaygı Bozuklukları FP, Bl.15
12 Stres FP, Bl.16
13 Otizm ve Dikkat Bozuklukları FP, Bl.16
14 Okuma ve Yazma Bozuklukları FP, Bl.13
Kaynaklar
Carlson, Neil. (2014). Fizyolojik Psikoloji:Davranışın Nörolojik Temelleri, çev. Ed. Muzaffer Şahin, Nobel Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 7 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu