Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KİŞİLİK KURAMLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ SİDAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ SİDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bir kuramı oluşturan temel unsurları, insan doğasını açıklamak için bilimsel bakış açısını anlamak, kişiliği açıklayan farklı kuramları değerlendirmek, farklı kişilik kuramlarını verilen vakalar üzerinden karşılaştırmak ve tartışmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Kişilik ve Bilimsel Bakış Açısı ile Kişiliğin Değerlendirilmesi,Freud Psikoanalitik Kuram/ Vaka Tartışması,Jung Analitik Yaklaşım/ Vaka Tartışması,Erikson Psikoanalitik Ego Yaklaşımı / Vaka Tartışması,Kişilerarası Dinamikler: Adler Bireysel Psikoloji/ Horney Sosyal Kültürel Psikanaliz/ Vaka Tartışması ,Maslow Kendini Gerçekleştirme Yaklaşımı / Vaka Tartışması,Rogers Fenomenolojik Benlik Kuramı / Vaka Tartışması,Varoluşsal Psikoloji,Allport Kişilik Özellikleri Kuramı/ Vaka Tartışması,Yapı Temelli Sistemler Kuramı- Biyolojik Tipoloji / Vaka Tartışması ,Skinner Edimsel Koşullanma Yaklaşımı / Vaka Tartışması,Bandura Sosyal Bilişsel Kuram / Vaka Tartışması,Vaka Tartışması / Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Kuramı oluşturan farklı unsurları ve bilimsel bakış açısını anlayabilir. 1, 2, 3 A
2. Kuramın özelliklerini değerlendirebilir. 1, 18, 2, 3 C
3. Kişilik üzerine ortaya konulan farklı kuramları vaka üzerinden tartışabilir. 1, 18, 2, 3 C
4. Kişilik üzerine farklı görüşleri karşılaştırabilir. 1, 18, 2, 3 C
5. İnsan davranışını, psikoanalitik kuram, bireysel psikoloji, sosyal bilişsel ve kişisel arası ilişkiler bakış açılarıyla değerlendirebilir. 1, 18, 2, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kişilik ve Bilimsel Bakış Açısı ile Kişiliğin Değerlendirilmesi Kitap Ünitesi(KÜ) 1
3 Freud Psikoanalitik Kuram/ Vaka Tartışması KÜ2
4 Jung Analitik Yaklaşım/ Vaka Tartışması KÜ3
5 Erikson Psikoanalitik Ego Yaklaşımı / Vaka Tartışması KÜ5
6 Kişilerarası Dinamikler: Adler Bireysel Psikoloji/ Horney Sosyal Kültürel Psikanaliz/ Vaka Tartışması KÜ4
7 Maslow Kendini Gerçekleştirme Yaklaşımı / Vaka Tartışması KÜ15
8 Rogers Fenomenolojik Benlik Kuramı / Vaka Tartışması KÜ14
9 Varoluşsal Psikoloji Makale
10 Allport Kişilik Özellikleri Kuramı/ Vaka Tartışması KÜ7
11 Yapı Temelli Sistemler Kuramı- Biyolojik Tipoloji / Vaka Tartışması KÜ8
12 Skinner Edimsel Koşullanma Yaklaşımı / Vaka Tartışması KÜ10
13 Bandura Sosyal Bilişsel Kuram / Vaka Tartışması KÜ13
14 Vaka Tartışması / Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Cloinger, S. (2013). Theories of personality understanding persons. 6th Edition. Pearson.
Ewen R. B. (2010). An introduction to theories of personality. 7th Edition. New York, NY: Psychology Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 7 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu