Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN İLİŞKİLERİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, insan ilişkilerine yönelik temel kavramları (örneğin, duygular, iletişim becerileri) okumalar, sınıf içi tartışmalar ve eğitici videolar üzerinden incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,İnsan İlişkileriyle İlgili Kuramlar,Yakın İlişkilerin Gelişimi ,İnsan İlişkileriyle İlgili Temel Kavramlar,Duygular,Çatışma Yönetimi ,Stres Yönetimi - I,Stres Yönetimi - II,İletişim - I,İletişim - II,Başa Çıkma Becerileri ve Sağlık,Yaratıcılık ve İnsan İlişkileri,Çeşitlilik Dünyasında İnsan İlişkileri,İlişkileri Sonlandırma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 İnsan İlişkileriyle İlgili Kuramlar K1 – Ch2
3 Yakın İlişkilerin Gelişimi K1– Ch8-17, K2 - Ch7
4 İnsan İlişkileriyle İlgili Temel Kavramlar K2 -Ch2
5 Duygular K1- Ch11, K2-Ch4
6 Çatışma Yönetimi K4 - Ch11
7 Stres Yönetimi - I K2- Ch4, K4 - Ch12
8 Stres Yönetimi - II K2- Ch4, K4 - Ch12
9 İletişim - I K2 – Ch1, K3- Ch1
10 İletişim - II K2 – Ch1, K3- Ch1
11 Başa Çıkma Becerileri ve Sağlık K2 - Ch9
12 Yaratıcılık ve İnsan İlişkileri K4 - Ch10
13 Çeşitlilik Dünyasında İnsan İlişkileri K4 - Ch 14
14 İlişkileri Sonlandırma K3- Ch10
Kaynaklar
K1 Mikulincer, M. E., Shaver, P. R., Simpson, J. A., & Dovidio, J. F. (2015). APA handbook of personality and social psychology, Volume 3: Interpersonal relations. American Psychological Association. K2 Ford, L., & Arter, J. A. (2012). Human relations: A game plan for improving personal adjustment. Pearson Higher Ed. K3 Knapp, M. L., Vangelisti, A. L., & Caughlin, J. P. (2014). Interpersonal communication and human relationships. Pearson. K4 Lamberton, L. H., & Minor-Evans, L. (2014). Human relations: Strategies for success. McGraw-Hill Education.
Dönem boyunca ileri okuma materyalleri öğretim elemanı tarafından verilebilir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 167
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu