Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİK. ENGELLİLİK VE ÇEŞİTLİLİK 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersi Verenler Doç.Dr. Cemile Müjde ATABEY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı endüstri ve örgüt psikolojisi kapsamında engel ve çeşitlilikle ilgili bilgileri aktarmaktır. Temel kavramların yanında, engellilik çeşitlilik bakış açısıyla, iş yaşamı ve farklı organizasyonlar kapsamında tartışılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İzlence & Dersin Tanımı ,Endüstri ve Örgüt Psikolojinsin Tanımlanması ,Engelin Tanımlanması-1,Engelin Tanımlanması-2,Çeşitliliğin Tanımlanması-1,Çeşitliliğin Tanımlanması-2 ,Toplumsal Cinsiyet,Yüksek Öğretim ,Zorbalık ,İş dolayısıyla oluşan Engeller ,İş Sağlığı Psikolojisi,Cam Tavan,Etik ,Film ve Tartışma ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
6.Engel ve çeşitliliği toplumsal cinsiyet bağlamında tartışabilir. 1, 21, 3 A
5.Etik ilkeler bağlamında engel ve çeşitlilikle ilgili kavramları tartışabilir. 1, 10, 3 A
4.Engel ve çeşitlilikle ilgili farklı perspektifleri karşılaştırabilir. 1, 10, 3 A
1. Endüstri-örgüt psikolojisini farklı bakış açıları bağlamında tanımlayabilir. 1, 14 A
2. Literatürdeki farklı tanımlamalar kapsamında engeli tanımlayabilir. 1, 14, 21 A
3. Literatürdeki farklı tanımlamalar kapsamında çeşitliliği tanımlayabilir. 1, 14, 21 A
7. Endüstri-örgüt psikolojisi, engel ve çeşitlilik kavramlarını psikolojinin diğer alt alanlarıyla ilişkilendirebilir. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İzlence & Dersin Tanımı
2 Endüstri ve Örgüt Psikolojinsin Tanımlanması Landy & Conte (2013)
3 Engelin Tanımlanması-1 French & Swain (1993); Oliver (1996).
4 Engelin Tanımlanması-2 Marks (1997); WHO (2002).
5 Çeşitliliğin Tanımlanması-1 Guillaume et al. (2013); Olkin (2002).
6 Çeşitliliğin Tanımlanması-2 Jones et al. (2014). Bl. 1, 2, 3, 12.
7 Toplumsal Cinsiyet Morris (1991); Ostrander (2008); Sheldon (1993).
8 Yüksek Öğretim Amosun et al. (2005); Hopkins (2011); Laing (2003).
9 Zorbalık Fevre et al. (2013); Figueiredo-Ferraz (2015) et al.
10 İş dolayısıyla oluşan Engeller Bartys et al. (2017); Kuijer (2006).
11 İş Sağlığı Psikolojisi Barling & Griffiths (2003); Schaufeli (2004).
12 Cam Tavan Braddock & Bachelder (1994).
13 Etik Koch (2008) Shakespeare (2013).
14 Film ve Tartışma
Kaynaklar
Amosun, S. L., Volmink, L., & Rosin, R. (2005). Perceived images of disability: The reflections of two undergraduate medical students in a university in South Africa on life in a wheelchair. Disability & Rehabilitation, 27, 961-966. Bartys, S., Frederiksen, P., Bendix, T., & Burton, K. (2017). System influences on work disability due to low back pain: an international evidence synthesis. Health Policy, 121(8), 903-912. Barling, J., & Griffiths, A. (2003). A history of occupational health psychology. In J. C. Quick & L. E. Tetrick (Eds.), Handbook of occupational health psychology (pp. 19-31). Washington, DC, US: American Psychological Association. https://hosted.smith.queensu.ca/faculty/julianbarling/BooksChapters/A%20history%20of%20OHP.pdf Braddock, D., & Bachelder, L. (1994). The glass ceiling and persons with disabilities. Cornell University. https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1115&context=key_workplace Fevre, R., Robinson, A., Lewis, D., & Jones, T. (2013). The ill-treatment of employees with disabilities in British workplaces. Work, Employment and Society, 27(2), 288-307. French, S., & Swain, J. (1993). Whose tragedy? Towards a personal non-tragedy view of disability. In J. Swain, S. French, C. Barnes, & C. Thomas (Eds). Disabling barriers—Enabling environments. (pp. 34–40). London, UK: Sage Publications. Hopkins, L. (2011). The path of least resistance: A voice-relational analysis of disabled students’ experiences of discrimination in English universities. International Journal of Inclusive Education, 15(7), 711-727. Jones, J. M., Dovidio, J. F., & Vietze, D. L. (2013). The psychology of diversity: Beyond prejudice and racism. USA: Wiley. Koch, T. (2008). Is Tom Shakespeare disabled? Journal of Medical Ethics, 34, 18-20. Laing, A. (2003). Prevention of disabling practices in higher education: An undergraduate institutional case study. Journal of Community & Applied Social Psychology, 13, 325-326. Landy, F. J., & Conte, J. M. (2016). Work in the 21st century, An introduction to Industrial and Organizational Psychology. (4th edition), USA: Wiley. Marks, D. (1997). Models of disability. Disability and Rehabilitation, 19(3), 85-91. Morris, J. (1991). Pride against Prejudice: Transforming Attitudes to Disability. (pp. 97-107). Women`s Press Ltd: London. Olkin, R. (2002). Could you hold the door for me? Including disability in diversity. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 8(2), 130. Ostrander, R. N. (2008). When identities collide: Masculinity, disability and race. Disability & Society, 23, 585-597. Schaufeli, W. B. (2004). The future of occupational health psychology. Applied Psychology, 53(4), 502-517. Shakespeare, T. (2013). Disability rights and wrongs revisited. Routledge. Sheldon, A. (1993). Women and disability. In J. Swain, S. French, C. Barnes, & C. Thomas (Eds). Disabling barriers—Enabling environments. (pp. 69–74). London, UK: Sage Publications. WHO (2002). Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva. http://www.who.int/classifications/icf/icfbeginnersguide.pdf?ua=1 Oliver, M. (1996). Understanding disability: From theory to practice. (pp. 19-42). New York, NY: Palgrave.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu