Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL PSİKOLOJİ II 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları, ilgili araştırma yöntemlerini; bilişsel önyargılar, kişilerarası etkileşim, kişisel ilişkiler, politik psikoloji, çeşitlilik gibi konuları ilgili literatür ve güncel çalışmalar ışığında, gerektiğinde ilgili alt alanlarla da ilişkilendirerek aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İzlence & Dersin Tanımı,Uygunluk, İtaat, Bireyselleşme,Normatif Sosyal Etki: Kabul Edilme İhtiyacı,Grup Süreçleri,Grup Kararları - Sosyal Gruplarda Etki,Kişilerarası ilişkiler,Sosyal Bilişler,Prososyal Davranış I,Prososyal Davranış II,Agresyon I,Agresyon II,Ön Yargı,Ön Yargının Nedenleri,Sağlık ve Sosyal Psikoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sosyal psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir. 1, 14, 19 A
2.Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini özetleyebilir. 1, 14, 19 A
3.Sosyal psikoloji kapsamında bir çalışma tasarlayabilir. 1, 10 A
4.Birey-toplum ilişkisini farklı kavramlarla ilişkilendirerek tartışabilir. 1, 10 A
5.Sosyal psikoloji ile psikolojinin diğer alt alanların ilişkisini kurabilir. 1, 10 A
6.Sosyal psikolojideki temel teorileri tanımlayabilecektir. 1 A
7.Çeşitlilik ve ilgili kavramları tanımlayabilecektir. 1, 10 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İzlence & Dersin Tanımı
2 Uygunluk, İtaat, Bireyselleşme Bölüm 8
3 Normatif Sosyal Etki: Kabul Edilme İhtiyacı Bölüm 8
4 Grup Süreçleri Bölüm 9
5 Grup Kararları - Sosyal Gruplarda Etki Bölüm 9
6 Kişilerarası ilişkiler Bölüm 10
7 Sosyal Bilişler Bölüm 10
8 Prososyal Davranış I Bölüm 11
9 Prososyal Davranış II Bölüm 11
10 Agresyon I Bölüm 12
11 Agresyon II Bölüm 12
12 Ön Yargı Bölüm 13
13 Ön Yargının Nedenleri Bölüm 13
14 Sağlık ve Sosyal Psikoloji
Kaynaklar
Aronson, E., Wilson, T. D., Akert R. M., & Sommers, S. R. (2016). Social Psychology, Pearson (9th edition). Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). Social Psychology, Pearson. (12th edition/international edition).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 67
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu