Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİ TARİHİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikolojinin modern bir bilim olarak kabul edilmesine katkıda bulunan felsefi ve bilimsel birikimi ele almak ve bunların doğrultusunda 20. yüzyılda ortaya çıkan ve günümüze kadar gelen psikolojideki temel düşünce akımlarını degerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikoloji tarihine giriş,Psikoloji tarihindeki felsefi arkaplan,Psikoloji tarihinde fizyoloji alanındaki çalışmaların etkisi,Alman ekolü ve Wundt,Darwin ve evrimsel düşüncenin etkisi,Amerikan ekolünün etkisi,Yapısalcılık ekolü,İşlevselcilik ekolü,Gestalt ekolü,Psikoanalitik ve psikodinamik yaklaşımlar,Davranışçılıgın temelleri ve gelişimi,Psikolojideki modern yaklaşımlar,Psikolojik akımlar ve ruh saglına yaklaşımları,Dersin genel degerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 11, 2, 3 A
1. Psikolojinin tarihinin oluşumunda etkili olan felsefi alt yapıyı özetleyebilecektir. 1, 11, 2, 3 A
2. Psikolojinin tarihinin oluşumunda etkili olan bilimsel alt yapıyı tanımlayabilecek ve farklı bilimsel düşünce sistemlerinin psikoloji üzerindeki etkisini mukayese edebilecektir. 1, 11, 2, 3 A
3. Psikoloji ve diger bilim alanlarının tarihsel gelişimleri arasındaki parallellikleri tespit edebilecektir. 1, 11, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikoloji tarihine giriş Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
2 Psikoloji tarihindeki felsefi arkaplan Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
3 Psikoloji tarihinde fizyoloji alanındaki çalışmaların etkisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
4 Alman ekolü ve Wundt Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
5 Darwin ve evrimsel düşüncenin etkisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
6 Amerikan ekolünün etkisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
7 Yapısalcılık ekolü Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
8 İşlevselcilik ekolü Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
9 Gestalt ekolü Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
10 Psikoanalitik ve psikodinamik yaklaşımlar Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
11 Davranışçılıgın temelleri ve gelişimi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
12 Psikolojideki modern yaklaşımlar Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
13 Psikolojik akımlar ve ruh saglına yaklaşımları Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
14 Dersin genel degerlendirmesi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
Kaynaklar
A History of Modern Psychology, 5th Edition, C. James Goodwin, Wiley Publishing
A history of psychology in letters, 2nd ed., Ludy T. Benjamin, Jr., Blackwell Publishing

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 5 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu