Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKADEMİK OKUMA VE YAZMA 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Irına SHELENKOVA, Dr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin hem akademik çalişmalarında gerekli okuma ve yazma tekniklerini kullanabiliyor olması hemde akademik yayınlarla olan tanışıklığının sağlanmasıdır. Bu derste öğrenciler makale okuma, özetleme, sunum yapma ve rapor yazma becerilerini geliştirirler. Dersin tamalanması ile, yazdıkları raporlar için planlama, bilgi toplama, düzenleme, eleştirel düşünme yöntemleri ile APA kurallarına uygun, intihalsiz ingilizce yazı üretebilirler. Bunların yanı sıra yazılı veya sözlü bildiri yöntemleri ile pratiklerini geliştirmiş olurlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Eleştirel düşünce,Yayın türleri: Makale nedir?,Okuma 1,Okuma 2,Özetleme,Sunum çeşitleri ve yöntemleri,Sunum çeşitleri ve yöntemleri 2,Not alma,Makale yazımı,Makale yazımı,Makale yazımı,Makale yazımı,İntihalden kaçınma,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel akademik yazı çeşitlerini tanır. 1, 10, 3 C, F
Makaleye ulaşabilir ve okuyabilir 1, 10, 3 C
Hızlı göz gezdirme ile yayın okuyabilir. 1, 10, 22, 3 C
Makalelerden işlevsel not alma tekniği ile rapor yazımına uygun not çıkarabilir 1, 10, 14, 3 C, F
APA stili ile yazım kurallarını tanır 1, 10, 14, 22, 3 C, F
İntihal kavramını ve intihalin sınırlarını bilir 1, 10, 3 C, F
Eleştirel düşünce ile başkalarının yazdığı araştırma metinlerini değerlendirebilir 1, 10, 3 C, F
Basit psikoloji raporu yazabilir 1, 10, 14, 22, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eleştirel düşünce Critical Thinking Skills - 1.Kısım & The Principles of Writing in Psychology - Bölüm 1.1
2 Yayın türleri: Makale nedir? The Principles of Writing in Psychology - 2.Bölüm
3 Okuma 1 Critical Thinking Skills - 6. ve 7. Bölümler
4 Okuma 2 Critical Thinking Skills- 8.Bölüm
5 Özetleme Critical Thinking Skills - 9.Bölüm
6 Sunum çeşitleri ve yöntemleri
7 Sunum çeşitleri ve yöntemleri 2
8 Not alma
9 Makale yazımı The Principles of Writing in Psychology - Bölüm 1.2, Bölüm 1.3 & Critical Thinking Skills - Bölüm 10
10 Makale yazımı The Principles of Writing in Psychology - 2.Bölüm
11 Makale yazımı The Principles of Writing in Psychology - 2.Bölüm
12 Makale yazımı The Principles of Writing in Psychology - 3.Bölüm
13 İntihalden kaçınma The Principles of Writing in Psychology - 4.Bölüm
14 Genel tekrar
Kaynaklar
The Principles of Writing in Psychology (Palgrave Study Skills), 2004th Edition by Thomas Raymond Smyth; Critical Thinking Skills: Effective Analysis, Argument and Reflection (Palgrave Study Skills) by Stella Cottrell

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu