Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOPATOLOJİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ SİDAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ SİDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yetişkinlerin yaşadığı ruhsal bozukluklara ilişkin bilgi ve kavrayış geliştirilmesidir. Bu amaçla, DSM-5’ te yer alan ruhsal bozukluklara dair tanı kriterleri, etiolojileri ve çeşitli tedavi modelleri ile ilgili bilgiler gözden geçirilecektir. Ayrıca, ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi ve teşhisi ile ilgili güncel yaklaşımlar ele alınacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tarihsel Bağlamda Psikopatoloji,Psikopatolojiye Bütüncül Yaklaşım,Psikopatolojide Ölçme, Teşhis ve Araştırma,Anksiyete Bozuklukları,Travma ve Stresle İlgili Bozukluklar,Somatik Semptom ve Disosiyatif Bozukluklar,Duygudurum Bozuklukları,Fiziksel Rahatsızlıklar ve Sağlık Psikolojisi,Yeme ve Uyku Bozuklukları,Cinsel İşlev Bozuklukları ve Parafililer,Madde Kullanım Bozuklukları ve Dürtü-Kontrol Bozuklukları,Kişilik Bozuklukları,Şizofreni Spekturumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar,Nörokognitif Bozukluklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
4.Ruhsal bozuklukların ölçümü ve teşhisine yönelik bilgi kazanır. 1, 10, 14, 2 A, C
5.Ruhsal bozukluklara ilişkin tedavi yöntemlerini karşılaştırabilir. 1, 10, 14, 2 A, C
1. Anormallik kavramını anlayabilir. 1, 14, 2 A
2. Psikopatoloji gelişimine katkıda bulunan faktörleri değerlendirebilir. 1, 14 A
3. DSM-5’ e göre çeşitli ruhsal bozuklukları tanıyıp sınıflandırabilir. 1, 14, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tarihsel Bağlamda Psikopatoloji Kitap, B1
2 Psikopatolojiye Bütüncül Yaklaşım Kitap, B2
3 Psikopatolojide Ölçme, Teşhis ve Araştırma Kitap, B3
4 Anksiyete Bozuklukları Kitap, B4
5 Travma ve Stresle İlgili Bozukluklar Kitap, B4
6 Somatik Semptom ve Disosiyatif Bozukluklar Kitap, B5
7 Duygudurum Bozuklukları Kitap, B6
8 Fiziksel Rahatsızlıklar ve Sağlık Psikolojisi Kitap, B7
9 Yeme ve Uyku Bozuklukları Kitap, B8
10 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Parafililer Kitap, B9
11 Madde Kullanım Bozuklukları ve Dürtü-Kontrol Bozuklukları Kitap, B10
12 Kişilik Bozuklukları Kitap, B11
13 Şizofreni Spekturumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar Kitap, B12
14 Nörokognitif Bozukluklar Kitap, B13
Kaynaklar
Nolen-Hoeksema, S. (2013). Abnormal Psychology (6th ed.). Boston: McGraw-Hill
Eğitimci tarafından dönem içinde ekstra okumalar verilebilir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu