Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Burak DOĞRUYOL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Burak DOĞRUYOL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarına ve gerekli becerilere tanışıklık sağlamaktır. Deneysel çalişmaların yapılış yöntemi ve neden yöntemin bu şekilde uygulandığı dersin ağırlıklı konularındandır. Psikoloji bilminde kullanılan araştırma yöntemlerinin süreçleri ve basamakları, methodlar, ölçme teknikleri, eleştirel düşünme ve temel istatistiki kavramlar öğretilir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilimsel yöntem,Psikoloji ve etik,Araştırma yöntemleri 1 (General description),Araştırma yöntemleri 2,Nitel - nicel araştırmalar,Anket,Anket 2,Deneysel yöntemler 1: Nedir?,Deneysel yöntemler 2: Nasıl raporlanır?,Geçerlilik - güvenirlilik,İstatistiksel kavramlar,Tanımlayıcı istatistik,Çıkarımsal istatistik,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Psikolojide olguların incelenmesine yönelik bilimsel yaklaşımı tanımlamak. 1, 2, 3, 4 A
Etik ilkeleri psikolojideki araştırmalara uygulayabilmek. 1, 2, 3, 4 A
Literartür taraması yapmayı öğrenmek. 1, 2, 3, 4 A
Operasyonel tanımlar, değişkenler, güvenilirlik, geçerlik ve örnekleme prosedürleri de dahil olmak üzere araştırma tasarımı ile ilgili temel kavramları anlamak. 1, 2, 3, 4 A
Psikolojide kullanılan araştırma desenlerinin güçlü ve zayıf yanlarını açıklamak. 1, 2, 3, 4 A
Farklı araştırma yöntemlerinin sınırlılıkları kapsamında ampirik kanıtlara dayanarak geçerli sonuçlar çıkarabilmek. 1, 14, 2, 3, 4 A
APA yazım stilini kullanabilmek. 1, 12, 14, 16, 2, 3, 4 A, C
Psikolojide kullanılan istatistikle ilgili temel mantıksal kavramları tanımak 1, 2, 3, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel yöntem Research Methods in Psychology - 1.Kısım
2 Psikoloji ve etik Research Methods in Psychology - 1.Kısım
3 Araştırma yöntemleri 1 (General description)
4 Araştırma yöntemleri 2
5 Nitel - nicel araştırmalar Research Methods in Psychology - 2.Kısım
6 Anket Research Methods in Psychology - 2.Kısım
7 Anket 2
8 Deneysel yöntemler 1: Nedir? How to Design and Report Experiments - 1. Kısım
9 Deneysel yöntemler 2: Nasıl raporlanır? How to Design and Report Experiments - 3. Kısım
10 Geçerlilik - güvenirlilik
11 İstatistiksel kavramlar How to Design and Report Experiments - 2.Kısım
12 Tanımlayıcı istatistik How to Design and Report Experiments - 2.Kısım
13 Çıkarımsal istatistik How to Design and Report Experiments - 2.Kısım
14 Genel tekrar
Kaynaklar
How to Design and Report Experiments by Andy Field; Statistics Without Maths for Psychology by Christine P. Dancey and John Reidy; Research Methods in Psychology by John J Shaughnessy , Eugene B Zechmeister and Jeanne S Zechmeister

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 8 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 40 40
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu