Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK PSİKOLOJİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klinik Psikolojinin ve tarihinin tanıtılması, klinik görüşme ve gözlem becerileri hakkında teorik bilginin öğrenilmesi ve pratiğinin anlatılması, klinik değerlendirilmenin farklı yöntemlerinin tanıtılması, klinik psikolojide etik kuralları, kültürel farklılıkların ve etkilerinin, klinik psikoloji eğitiminin aktarılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra farklı klinik psikoloji ve psikoterapi alanlarının tanıtılması da gerçekleştirilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ,Klinik Psikoloji Nedir? Klinik Psikolojinin Geçmişi ve Bugünü,Klinik Değerlendirmenin Temel Özellikleri ,Klinik Psikolojide Görüşme ve Gözlem,Klinik Psikolojide Ölçme,Klinik Müdahalelerin Temel Özellikleri,Psikodinamik ve İnsancıl Psikoterapiler,Davranışçı ve Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler,Klinik Müdahalenin Alternatif Biçimleri ,Klinik Müdahale Üzerine Araştırmalar ,Klinik Çocuk Psikolojisi,Sağlık Psikolojisi,Klinik Nöropsikoloji,Adli Psikoloji ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kısaca gözlem ve görüşme tekniklerinin ve klinik değerlendirmenin öğrenilmesi 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Klinik psikoloji kavramlarının ve tarihçesinin öğrenilmesi 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Farklı klinik alandaki uzmanlıkların tanıtılması 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Klinik psikoloji alanında, etik, kültür ve eğitim konularının ve önemlerinin anlaşılması 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Farklı psikoterapi alanlarının tanıtılması 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş -
2 Klinik Psikoloji Nedir? Klinik Psikolojinin Geçmişi ve Bugünü Bölüm 1-2
3 Klinik Değerlendirmenin Temel Özellikleri Bölüm 3
4 Klinik Psikolojide Görüşme ve Gözlem Bölüm 4
5 Klinik Psikolojide Ölçme Bölüm 5
6 Klinik Müdahalelerin Temel Özellikleri Bölüm 6
7 Psikodinamik ve İnsancıl Psikoterapiler Bölüm 7
8 Davranışçı ve Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Bölüm 8
9 Klinik Müdahalenin Alternatif Biçimleri Bölüm 9
10 Klinik Müdahale Üzerine Araştırmalar Bölüm 10
11 Klinik Çocuk Psikolojisi Bölüm 11
12 Sağlık Psikolojisi Bölüm 12
13 Klinik Nöropsikoloji Bölüm 13
14 Adli Psikoloji Bölüm 14
Kaynaklar
Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2014). Introduction to clinical psychology. Pearson Education.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 28 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu