Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL GÖRÜŞME BECERİLERİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nağme GÖR, Arş.Gör. Reyhan ARSLAN BABAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klinikte pratik alanda ve araştırmalarda kullanılan gözlem becerilerinin ve görüşme tekniklerinin tanıtılması, alandaki önemli etik kuralların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Gözlem ve görüşme teknikleri psikoloji alanında hem klinik pratikte hem de araştırma alanında kullanılmaktadır. Bu ders kapsamında, gözlem ve görüşme teknikleri, aktif dinleme, temel danışmanlık becerileri, ilk görüşme uygulamaları ve ilk görüşme raporunun yazılması öğretilecektir ve bu teknikler öğretim görevlisinin süpervizyonunda pratik edilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Temel Konular ve Hazırlık,Dinleme ve Eylem Becerileri,İlişki Değişkenleri,Görüşme Süreci,İlk Görüşme ve Rapor Yazımı-I,İlk Görüşme ve Rapor Yazımı - II,Mental Durum Muayenesi,İntihar Değerlendirmesi,Tanı ve Tedavi Planı,Zorlu Danışanlar ve Ekstra Çaba Gerektiren Durumlar,Genç Danışanlarla, Çiftlerle ve Ailelerle Görüşme,Çok Kültürlülük ve Çeşitlilik,Online Görüşme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Gözlem ve görüşme tekniklerinin öğrenilmesi 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
2-Klinik görüşme becerilerinin ve tekniklerinin anlaşılması, geliştirilmesi ve kullanılması 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
3-İlk değerlendirme ve mental durum değerlendirmesinin yapılması 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
4-Danışmanlıkta görüşme yaparken geçerli olan etik kuralların bilinmesi 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
5-Kültürel farklılıkları da gözeterek danışanlar ile çalışılması 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
6-Tanı ve tedavi için klinik görüşmenin öneminin öğrenilmesi 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
7-Roleplaylar ve ödevler ile görüşme tekniklerinin pratik edilmesi ve danışanlar için gizlilik ve etik kuralların vurgulanması 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş K1 - B1
2 Temel Konular ve Hazırlık K1 - B2
3 Dinleme ve Eylem Becerileri K1 - B3-4
4 İlişki Değişkenleri K1 - B5
5 Görüşme Süreci K1 - B6
6 İlk Görüşme ve Rapor Yazımı-I K1 - B7
7 İlk Görüşme ve Rapor Yazımı - II K1 - B7
8 Mental Durum Muayenesi K1 - B8
9 İntihar Değerlendirmesi K1 - B9
10 Tanı ve Tedavi Planı K1 - B10
11 Zorlu Danışanlar ve Ekstra Çaba Gerektiren Durumlar K1 - B12
12 Genç Danışanlarla, Çiftlerle ve Ailelerle Görüşme K1 - B13-14
13 Çok Kültürlülük ve Çeşitlilik K1 - B11
14 Online Görüşme K1 - B15
Kaynaklar
K1 Clinical Interviewing John Sommers-Flanagan & Rita Sommers-Flanagan Wiley (İthaki Yayınları) K2 The First Interview James Morrison Guilford Publications (Nobel Yayınları)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 8 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 40 40
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu