Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL PSİKOLOJİ I 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ela ARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları, ilgili araştırma yöntemlerini; sosyal biliş, sosyal algı, benlik, tutum, uyma, grup süreçleri, yardım davranışları gibi konuları ilgili literatür ve güncel çalışmalar ışığında, gerektiğinde ilgili alt alanlarla da ilişkilendirerek aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İzlence & Dersin Tanımı ,Sosyal Psikolojiye Giriş ,Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri,Sosyal Psikolojide Klasik Araştırmalar,Şemalar ve Sosyal Biliş I,Şemalar ve Sosyal Biliş II,Sosyal Algı I,Sosyal Algı II,Sosyal Dünyada Benlik,Bilişsel Uyumsuzluk Teorisi,Atıf Teorisi,Tutum Teorisi,Tutum Değişikliği: Bilim/İkna Sanatı,İyilik ve Mutluluk Bilimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
7.Kalıpyargı, önyargı ve ayrımcılık kavramlarını farklı seviyelerdeki gruplar bağlamında tanımlayabilir. 1, 21, 3 A
6.Grup süreçlerini ve grup ile ilgili insan davranışlarını tanımlayabilir. 1 A
5.Sosyal psikoloji ile psikolojinin diğer alt alanların ilişkisini kurabilir. 1, 10 A
4.Birey-toplum ilişkisini farklı kavramlarla ilişkilendirerek tartışabilir. 1, 10, 3 A
3.Sosyal psikoloji kapsamında bir çalışma tasarlayabilir. 1, 10 A
2.Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini özetleyebilir. 1, 14, 21 A
1.Sosyal psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir. 1, 14, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İzlence & Dersin Tanımı
2 Sosyal Psikolojiye Giriş Aronson, et al. (2013), Ch.1
3 Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri Aronson et al. (2013), Ch.2
4 Sosyal Psikolojide Klasik Araştırmalar Aronson et al. (2013), Ch.2
5 Şemalar ve Sosyal Biliş I Aronson et al. (2013), Ch.3
6 Şemalar ve Sosyal Biliş II Aronson et al. (2013), Ch.3
7 Sosyal Algı I Aronson et al. (2013), Ch.4
8 Sosyal Algı II Aronson et al. (2013), Ch.4
9 Sosyal Dünyada Benlik Aronson et al. (2013), Ch.5
10 Bilişsel Uyumsuzluk Teorisi
11 Atıf Teorisi
12 Tutum Teorisi Taylor et al. (2006), Ch. 11
13 Tutum Değişikliği: Bilim/İkna Sanatı
14 İyilik ve Mutluluk Bilimi
Kaynaklar
Aronson, E., Wilson, T. D., Akert R. M., & Sommers, S. R. (2016). Social Psychology, Pearson (9th edition). Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). Social Psychology, Pearson. (12th edition/international edition).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Takim halinde guncel makale sunumu 10  
Final sinavi 50  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 55 55
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 167
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu