Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TRAVMA PSİKOLOJİSİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. HANDE GÜNDOĞAN, Öğr.Gör. Zeynep ŞEKER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı travmaya ilişkin temel kavramları, travma çalışmalarının tarihçesini, travmatik deneyimleri ve travma tanılarının kavramasını sağlamak; travmanın nörobiyolojisini de ele alarak, nasıl değerlendirileceğini anlamaktır. Aynı zamanda travma ile bireysel ve grup çalışmalarının aktarılması, psikolojik ilk yardımın ise daha detaylı şekilde kavranması ve sınıf içi uygulamalarla deneyimlenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, İçeriğin Konuşulması, Ders Kuralları ve Referansların Belirtilmesi,Travmaya Giriş: Travmaya Genel Bakış, Yaygınlık ve Tarihçesi ,Travma ve Travmatik Deneyimler ,Stres Semptomları ve Travmayla İlişkili Tanılar ,Stres Semptomları ve Travmayla İlişkili Tanılar ,Travmanın Nörobiyolojisi ,Travmanın Değerlendirilmesi ,Ara Sınav ,İkincil Travma, Şefkat Yorgunluğu ve Öz Bakım ,Travma Sonrası Büyüme ve Direnç ,Travma Müdahaleleri (Bireysel),Travma Müdahaleleri (Grup),Psikolojik İlk Yardım,Psikolojik İlk Yardım (Uygulama); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Travma psikolojisin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir. 1, 10, 14 A
2.Travma psikolojisinin tarihsel gelişimini özetleyebilir. 1, 10, 14 A
3.Travmaya ilişkin temel olguları tanıyabilir. 1, 10, 14 A
6.Bireysel ve grup travma müdahalelerini tanıyabilir. 1, 10, 14 A
7.Psikolojik İlk Yardım uygulamalarını tanımlayabilir. 1, 10, 14 A
4. Travma psikopatolojisini tanımlayabilir. 1, 10, 14 A
5. Travmaya ilişkin tanısal farklılıkları tartışabilir. 1, 10, 14 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, İçeriğin Konuşulması, Ders Kuralları ve Referansların Belirtilmesi
2 Travmaya Giriş: Travmaya Genel Bakış, Yaygınlık ve Tarihçesi
3 Travma ve Travmatik Deneyimler
4 Stres Semptomları ve Travmayla İlişkili Tanılar
5 Stres Semptomları ve Travmayla İlişkili Tanılar
6 Travmanın Nörobiyolojisi
7 Travmanın Değerlendirilmesi
8 Ara Sınav
9 İkincil Travma, Şefkat Yorgunluğu ve Öz Bakım
10 Travma Sonrası Büyüme ve Direnç
11 Travma Müdahaleleri (Bireysel)
12 Travma Müdahaleleri (Grup)
13 Psikolojik İlk Yardım
14 Psikolojik İlk Yardım (Uygulama)
Kaynaklar
1. Van der Kolk, B. A. (2014). Beden Kayıt Tutar. New York: Viking. 2. Briere, J.N. & Scott, C. (2016). Travma Terapisinin İlkeleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 3. Herman, J. (2016). Travma ve İyileşme. İstanbul: Literatür Yayıncılık. 4. Van der Kolk, B.A., McFarlane, A.C. & Weisaeth, L. (2006). Traumatic Stress: The Effects of Overwhelming Experience on Mind, Body, and Society. New York: The Guilford Press 5. Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu