Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
POZİTİF PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ SİDAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ SİDAL, Öğr.Gör. Ezgi TABOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, hem teorik hem uygulamalı perspektiflerden pozitif psikolojiye genel bir bakış sunmaktır. İnsan deneyiminin pozitif yönleri ve mutlulukla ilgili seçme konulara giriş mahiyetindedir. Pozitif psikoloji, psikolojiyi yalnızca problemler çözümü üstünden değerlendirmez; aynı zamanda insanın güçlü yanları ve özellikleri, başarıları, dayanıklılığı, hayatını anlamlı kılma çabası gibi konulara da odaklanır. Ayrıca pozitif deneyim ve duygular, pozitif karakter özellikleri, pozitif ilişkiler gibi farklı alanları içerir. Ders konusunun doğası gereği sınıf içi tartışmalar, bireysel egzersiz ve çalışmalar ve ev ödevleriyle konuların öğrenciler tarafından ilk elden deneyimlenerek öğrenilmesini sağlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş: Pozitif psikolojinin tarihi,Pozitif duygular ve pozitif deneyimler,Mutluluk,İyimserlik,Karakterin güçlü yanları - 1,Karakterin güçlü yanları - 2,Değerler,Ruhsal esneklik ve dayanıklılık,Bilinçli farkındalık – 1,Bilinçli farkındalık – 2,Esenlik,Pozitif insan ilişkileri,Pozitif kurumlar,Pozitif psikolojinin geleceği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Pozitif psikoloji alanındaki araştırma bulgularını tanımlayabilmek, değerlendirebilmek ve eleştirebilmek 10, 17, 3 A
2.Pozitif psikoloji alanındaki temel kavramları ve prensipleri karşılaştırabilmek ve tartışabilmek 1, 8 A
3.Pozitif psikoloji alanındaki araştırma ve araştırma yöntemlerini aktarabilmek 1, 14 A
4.Bilinçli farkındalığın günlük yaşamda kullanımının etkilerini çözümleyebilir ve uygulayabilir 10, 4 A
5.Yaparak öğrenme yoluyla pozitif psikolojinin kendi hayatıyla doğrudan bağlantısını kurabilir 14, 4, 5 A
6.İnsanın zayıf yönleri ve yaşamında karşılaştığı sorunlar kadar güçlü yönlerine odaklanmasını sağlayan bir bakış açısı geliştirir 14, 2, 3, 4 A
7.Bireyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar tasarlayabilir 14, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Pozitif psikolojinin tarihi Seligman & Csikszentmihalyi
2 Pozitif duygular ve pozitif deneyimler Peterson Bl. 3 ve ek kaynaklar
3 Mutluluk Peterson Bl. 4 ve ek kaynaklar
4 İyimserlik Ek kaynaklar
5 Karakterin güçlü yanları - 1 Seligman & Peterson ilgili bölümler
6 Karakterin güçlü yanları - 2 Seligman & Peterson ilgili bölümler
7 Değerler Peterson Bl.7
8 Ruhsal esneklik ve dayanıklılık Ek kaynaklar
9 Bilinçli farkındalık – 1 Ek kaynaklar
10 Bilinçli farkındalık – 2 Ek kaynaklar
11 Esenlik Snyder & Lopez Bl. 5
12 Pozitif insan ilişkileri Ek kaynaklar
13 Pozitif kurumlar Peterson Bl. 11
14 Pozitif psikolojinin geleceği Ek kaynaklar
Kaynaklar
Dersin tek bir kaynağı yoktur. İlgili dersler için MEBİS’e çeşitli yazılı kaynaklar okuma olarak yüklenecektir. Ayrıca güncel haberler, makaleler, araştırma bulguları ve videolar da ders kaynağı olarak kullanılacaktır. Faydalanılacak kaynaklardan bazıları şöyledir: // - Peterson, C. (2006). A Primer in Positive Psychology. New York: Oxford University Press. // - Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction, American Psychologist,55, 5-14. // - Snyder, C. R., & Lopez, S. (Eds.) (2001). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.
Dersin tek bir kaynağı yoktur. İlgili dersler için MEBİS’e çeşitli yazılı kaynaklar okuma olarak yüklenecektir. Ayrıca güncel haberler, makaleler, araştırma bulguları ve videolar da ders kaynağı olarak kullanılacaktır. Faydalanılacak kaynaklardan bazıları şöyledir: · Peterson, C. (2006). A Primer in Positive Psychology. New York: Oxford University Press. · Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction, American Psychologist,55, 5-14. · Snyder, C. R., & Lopez, S. (Eds.) (2001). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press. · Seligman, M. E. P. & Peterson, C. (2004) Character strengths and virtues : a handbook and classification. New York: Oxford University Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu