Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TRAVMADA BİLİŞSEL SÜREÇLER 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. KAASIM FATİH YAVUZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı çocuk ve yetişkinlerdeki bilişsel süreçlerin özelliklerini, bu süreçlerin fiziksel ve psikolojik travma durumunda ne şekilde etkilendiğini ve kişileri travmanın olumsuz etkilerine karşı nasıl koruduğunu açıklamak; bu alandaki bilimsel çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemlerini ve ölçüm araçlarını öğrencilere tanıtmak; travma ve bilişsel süreçler alanındaki güncel bilimsel çalışmaları aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Yönetici İşlevler ,Yönetici İşlevlerin Klinik ve Akademik Ölçüm Yöntemleri,Travma,Dezavantajlı Çocuklarda Bilişsel Gelişim,Çocuk İstismarı ve Bilişsel Gelişim,Travma ve Yönetici İşlevler-1,Travma ve Yönetici İşlevler-2,Travma ve Otobiyografik Bellek,Kafa Travması ve Bilişsel İşlevler,Sığınmacı ve Mültecilerde Bilişsel İşlevler-1,Sığınmacı ve Mültecilerde Bilişsel İşlevler-2,Güncel Makale Sunum ve Tartışmaları,Travma Durumunda Psikolojik Sağlamlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bilişsel fonksiyonlar / Yönetici işlevler alanındaki temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir. 1, 19 A
3.Alanda güncel araştırmalarda kullanılan ölçüm yöntemleri ve araştırma tekniklerini listeleyebilir. 1, 19 A
4.Alandaki güncel bilimsel çalışmaların sonuçlarını yorumlayıp tartışabilir. 1, 2, 3 C
5.Travma ve bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi inceleyebilir. 1, 3 A
2. Travma alanındaki temel kavramlarını tanımlayabilir. 1, 19 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yönetici İşlevler Yönetici işlevlerin ayrıştırılmasında multidisipliner yaklaşım: Bilişsel psikolojiden nöroradyolojiye.
3 Yönetici İşlevlerin Klinik ve Akademik Ölçüm Yöntemleri Yönetici işlevlerin ayrıştırılmasında multidisipliner yaklaşım: Bilişsel psikolojiden nöroradyolojiye.
4 Travma Travma Sonrası Stres Bozukluğu
5 Dezavantajlı Çocuklarda Bilişsel Gelişim
6 Çocuk İstismarı ve Bilişsel Gelişim
7 Travma ve Yönetici İşlevler-1 Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Süreçler
8 Travma ve Yönetici İşlevler-2 Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Süreçler
9 Travma ve Otobiyografik Bellek
10 Kafa Travması ve Bilişsel İşlevler
11 Sığınmacı ve Mültecilerde Bilişsel İşlevler-1 Mülteci, sığınmacı ve göçmen kadınların ruh sağlığı.
12 Sığınmacı ve Mültecilerde Bilişsel İşlevler-2 Mülteci çocukların eğitimi ve uyumlarına yönelik yapılan müdahale programları üzerine bir derleme
13 Güncel Makale Sunum ve Tartışmaları
14 Travma Durumunda Psikolojik Sağlamlık
Kaynaklar
Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135-168. Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during childhood. Child neuropsychology, 8(2), 71-82. Armsworth, M. W., & Holaday, M. (1993). The effects of psychological trauma on children and adolescents. Journal of Counseling & Development, 72(1), 49-56. Evans, G. W. (2006). Child development and physical environment. Annual Review Psychology, 57, 423-451. De Bellis, M. D., Woolley, D. P., & Hooper, S. R. (2013). Neuropsychological findings in pediatric maltreatment: relationship of PTSD, dissociative symptoms, and abuse/neglect indices to neurocognitive outcomes. Child maltreatment, 18(3), 171-183. Aupperle, R. L., Melrose, A. J., Stein, M. B., & Paulus, M. P. (2012). Executivefunction and PTSD: Disengaging from trauma. Neuropharmacology, 62(2), 686–94. Fazel, M., Reed, R. V., Panter-Brick, C., & Stein, A. (2012). Mental health of displaced and refugee children resettled in high-income countries: risk and protective factors. The Lancet, 379(9812), 266-282. Polak, R., Witteveen, A. B., Reitsma, J. B., &Olff, M. (2012). The role of executive function in posttraumatic stress disorder: A systematic review. Journal of Affective Disorders, 141(1), 11–21. Moore, S. A., & Zoellner, L. A. (2007). Overgeneral autobiographical memory and traumatic events: An evaluative review. Psychological Bulletin, 133(3), 419–437. https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.3.419 Rackley, Christopher & Allen, Daniel & Fuhrman, Laura & Mayfield, Joan. (2011). Generalizability of WISC-IV index and subtest score profiles in children with traumatic brain injury. Child neuropsychology : a journal on normal and abnormal development in childhood and adolescence. 18. 512-9. 10.1080/09297049.2011.628308. Montgomery, E. (2010). Trauma and resilience in young refugees: A 9-year followup study. Development and psychopathology, 22(2), 477-489.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu