Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİYE GİRİŞ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. GÖKÇEN DUYMAZ SİDAL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı The aim of this course is to introduce the theory and general practice of CBT; to endorse its basic principles and rationale, assessment and case formulation, behavioural and cognitive intervention techniques.
Dersin İçeriği Bu ders; BDT nedir? Temel varsayımları ve prensipleri. Tarihsel geçmişi ,BDT Modeli,BDT Modeli (devam),Verilerin toplanması, danışanın BDT için uygunluğu,Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu ,Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu (devam),Terapinin planlanması, temel BDT terapist becerileri ve seans yapılandırması,Davranışçı müdahaleler,Davranışçı müdahaleler (devam),Bilişsel yeniden yapılandırma- Otomatik düşünceler, Bilişsel yeniden yapılandırma- Aracı İnançlar ve Temel İnançlar,Bilişsel yeniden yapılandırma- Aracı İnançlar ve Temel İnançlar (devam),Terapinin tamamlanması ve sonlandırılması,Vaka örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.BDT’nin temel varsayımlarını ve prensiplerini tanımlayabilecektir, BDT nin tarihsel gelişimini özetleyebilecektir. 1, 2 A
2.BDT Modelinin ayırt edici özelliklerini tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A
3.BDT için danışandan toplanması gereken bilgileri özetleyebilecektir. 1, 12, 2, 3 A
4.BDT Terapistinin temel becerilerini, ve danışanın BDT’ye uygunluk kriterlerini tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A
5.BDT vakasını genel hatları ile değerlendirebilecek ve formüle edebilecektir. 1, 12, 2, 3 A
6.Terapi planlaması, seans yapılandırması ve terapinin sonlandırılmasına ilişkin temel prensipleri aktarabilecektir. 1, 2 A
7.Davranışçı ve bilişsel müdahale tekniklerini tanımlayabilecek ve açıklayabilecektir. 1, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 BDT nedir? Temel varsayımları ve prensipleri. Tarihsel geçmişi D&D Chapter 1
2 BDT Modeli D&D Chapter, 11, 12
3 BDT Modeli (devam)
4 Verilerin toplanması, danışanın BDT için uygunluğu D&D Chapter 2
5 Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu D&D Chapter 2, 3
6 Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu (devam)
7 Terapinin planlanması, temel BDT terapist becerileri ve seans yapılandırması D&D Chapter 4, 5,10
8 Davranışçı müdahaleler D&D Chapter 6
9 Davranışçı müdahaleler (devam)
10 Bilişsel yeniden yapılandırma- Otomatik düşünceler D&D Chapter 7
11 Bilişsel yeniden yapılandırma- Aracı İnançlar ve Temel İnançlar D&D Chapter 8
12 Bilişsel yeniden yapılandırma- Aracı İnançlar ve Temel İnançlar (devam)
13 Terapinin tamamlanması ve sonlandırılması D&D Chapter 9
14 Vaka örnekleri
Kaynaklar
Dobson, D. & Dobson, K. (2009). Evidence Based Practice of Cognitive Behavioural Therapy. Guilford Press, NY.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu