Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SPOR PSİKOLOJİSİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikoloji öğrencilerinin psikolojinin uygulamalı bir açılım dalı olan Spor Psikolojisi’nin temel kavram ve uygulamaları ile tanıştırmak, temel psikoloji kuramve yöntemlerinin spor, sporcu, spor ortamına nasıl uygulanabileceği hakkında bilgi vermek, vaka örnekler üzerinden, psikologların spor alanında neler yapabileceklerine yönelik bir anlayış ve kavrayış göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Spor Psikolojisine Giriş: Spor Psikolojisi alanı,Spor Psikolojisinin Ana Terimleri: Sporu, Sporcuyu ve Spor Ortamını Anlamak,Performansı ve Belirleyici Etkenlerini Anlamak,Uyarılma-Kaygı İlişkisi ve Yönetimi,Güdülenme ve Pekiştirme,Sport Psikolojisinde Temel Psikolojik Yetiler: Dinlenme, Hedef Belirleme, İmgeleme, Öz-konuşma, Zihinsel Prova 1,Sport Psikolojisinde Temel Psikolojik Yetiler: Dinlenme, Hedef Belirleme, İmgeleme, Öz-konuşma, Zihinsel Prova 2,Sport Psikolojisinde Temel Psikolojik Yetiler: Dinlenme, Hedef Belirleme, İmgeleme, Öz-konuşma, Zihinsel Prova 3,Sporda Duygular ve Duygusal Düzenleme,Dikkat ve Yoğunluk,Özgüven,Yükleme Teorisi ve Kontrol Odağı,Sporda Ekip Kurma ve Liderlik,Sporda Saldırganlık ve Şiddet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Spor psikolojisinin ne olduğunu tanımlayabilir, uygulamadaki yeri ve önemini anlamdırabilir. 14, 19 A
2.Spor psikolojisinin temel kavram ve uygulamalarını tanıyabilir, işlevlerini açıklayabilir. 1 A
3.Psikolojinin temel kavram, yöntem ve uygulamalarını spor psikolojisine nasıl aktarabileceği ile ilgili bir anlayış ve kavrayış geliştirebilir. 1, 19, 9 B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Spor Psikolojisine Giriş: Spor Psikolojisi alanı
2 Spor Psikolojisinin Ana Terimleri: Sporu, Sporcuyu ve Spor Ortamını Anlamak
3 Performansı ve Belirleyici Etkenlerini Anlamak
4 Uyarılma-Kaygı İlişkisi ve Yönetimi
5 Güdülenme ve Pekiştirme
6 Sport Psikolojisinde Temel Psikolojik Yetiler: Dinlenme, Hedef Belirleme, İmgeleme, Öz-konuşma, Zihinsel Prova 1
7 Sport Psikolojisinde Temel Psikolojik Yetiler: Dinlenme, Hedef Belirleme, İmgeleme, Öz-konuşma, Zihinsel Prova 2
8 Sport Psikolojisinde Temel Psikolojik Yetiler: Dinlenme, Hedef Belirleme, İmgeleme, Öz-konuşma, Zihinsel Prova 3
9 Sporda Duygular ve Duygusal Düzenleme
10 Dikkat ve Yoğunluk
11 Özgüven
12 Yükleme Teorisi ve Kontrol Odağı
13 Sporda Ekip Kurma ve Liderlik
14 Sporda Saldırganlık ve Şiddet
Kaynaklar
- Introducing Sport Psychology, A practical Guide, Leunes, A., Icon Books, 2011. // - Foundations of Sport and Exercise Psychology, Weinberg R.S., Gould, D., Human Kinetics, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu