Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİŞSEL ANTROPOLOJİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. DALGA DERYA TEOMAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilişsel bilim insan zihnini inceler. Eğer bu incelemenin sadece insan zihnine odaklanarak gerçekleştirilebileceğini düşünürsek yanılabiliriz. Çünkü insan zihni soyutlanmış ve değişmez bir olgu değildir. Eğer insanların hissettiklerinin, inandıklarının, davranışlarının ve yaşam biçimlerinin benzer olduğunu kabul eder ve böylece olası kültürel farklılıkları gözardı edersek yine yanılabiliriz. Çünkü her kültür, zihinsel süreçler için kendine özgü bir çerçeve sunmaktadır. Antropoloji insanları ve yaşam biçimlerini inceler. Kültüre odaklanarak insanları anlamaya çalışır. Eğer insanların hissettiklerinin, inandıklarının, davranışlarının ve yaşam biçimlerinin kültürel inşalar olduğunu kabul eder ve evrensel zihinsel süreçleri gözardı edersek yanılabiliriz. Çünkü her kültürel olgu işlenmek için bir araca ihtiyaç duyar. Bilişsel antropoloji insan zihninin kültürel ve evrensel yönlerini tartışmak için bir zemin sağlamaktadır. Kültür ve insan zihni birçok açıdan tartışmalı kavramlardır. Bu yüzden bu iki yapının arasındaki sarmal ilişki önem taşımaktadır. Kültürel ve psikolojik antropolojinin alt alanı olarak bilişssel antropoloji bu ilişkiyi tartışmakta insan düşüncesinin esaslarına ışık tutmaktadır. Dersin amacı bilişsel antropoloji alanını tanıtmaktır. Bu ders, disiplinlerarası yaklaşımlar ve çalışmalar hakkında farkındalık yaratmayı ve öğrencilerin gelişmekte olan alanlara katkıda bulunma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. İçgörü geliştirmek ve ortaya konan yaklaşımları iyice sindirmek için, öğrencilerin pilot araştırma yapmaları ve sonuçları analiz etmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Kültür nedir?, ,Yapısalcılık ve Sembolizm ,Psikolojik Antropoloji,Bilişsel Antropoloji - Anlamı Analizi ,Bilişsel Antropoloji - Folk Taksonomileri,Bilişsel Antropoloji - Şema Kuramı, Bilişsel Antropoloji - Kültürel Temsiller ve Psikolojik Süreçler,Bilişsel Antropoloji - Yöntem,Bilişsel Antropoloji - Yöntem ,Araştırma Projesi,Araştırma Projesi,Araştırma Projesi,Araştırma Projesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Kültür kavramını antropolojik bakış açısı ile tartışabilir. 1, 12, 2, 3 A, B, C
2. Disiplin olarak antropolojiyi tanıyabilir. 1, 2, 3 A, B, C
3. Düşünce ve kuramların bağlamını karşılaştırabilir. 1, 2, 3 A, B, C
4. Disiplin olarak psikolojik antropolojiyi tanıyabilir. 1, 2, 3 A, B, C
5. Disiplin olarak bilişsel antropolojiyi tanıyabilir. 1, 12, 18, 2, 3 A, B, C
6. Disiplinlerarası çalışmaları değerlendirebilir. 1, 12, 18, 2, 3 A, B, C
7. Farklı disiplinlerin yaklaşımlarını sentezleyebilir 1, 12, 18, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Kültür nedir? Eriksen
2 Antropolojinin ortaya çıkışı 1920ler ve 1930larda Antropoloji kuramları
3 Yapısalcılık ve Sembolizm Özbudun
4 Psikolojik Antropoloji Bock
5 Bilişsel Antropoloji - Anlamı Analizi D’andrade
6 Bilişsel Antropoloji - Folk Taksonomileri D’andrade
7 Bilişsel Antropoloji - Şema Kuramı D’andrade
8 Bilişsel Antropoloji - Kültürel Temsiller ve Psikolojik Süreçler D’andrade
9 Bilişsel Antropoloji - Yöntem Spradley
10 Bilişsel Antropoloji - Yöntem Spradley
11 Araştırma Projesi
12 Araştırma Projesi
13 Araştırma Projesi
14 Araştırma Projesi
Kaynaklar
A. Güngör, S. (2016). The Collective and Individual Aspects of Idiocentric Collecting. Yeditepe University. Bock, P. K. (2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri: Psikolojik Antropoloji. İstanbul: İmge Kitabevi. Eriksen, T. H. (2009). Küçük Yerler Derin Mevzular Sosyal ve Kültürel Antropolojiye Giriş. İstanbul: Avesta. Roy D’andrade. (1995). The Development of Cognitive Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. Spradley, J. P. (1979). The Ethnographic Interview. Caengage Learning. Spradley, J. P. (1980). Participant Observation. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu