Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KADIN VE PSİKOLOJİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ, Öğr.Gör. Ezgi TABOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, hem teorik hem uygulamalı perspektiflerden kadının psikolojisine genel bir bakış sunmak; kadınlara, kadınların deneyimlerine ve toplumsal cinsiyet rollerine dair konuları, psikoloji ile ilişkilendirerek bilimsel araştırmalar çerçevesinde incelemek; sağlık, iş hayatı ve ilişkiler gibi çeşitli alanlarda, kadınların yaşamlarını etkileyen çeşitli unsurları ve bunların psikolojik boyutlarını aktarmak ve öğrencilerin geleneksel psikolojik yaklaşımlara cinsiyet üzerinden eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve Giriş,Kadın ve psikolojide ana kavramlar - I,Kadın ve psikolojide ana kavramlar - II ,Kadın ve ilişkiler,Kadın ve yaşamın evreleri ,Basın ve sinemada kadın ve psikoloji ,Kadının ‘ses’i,Kadın ve şiddet - I,Kadın ve şiddet - II ,Kadının psikolojik bakımdan sağlığı - I,Kadının psikolojik bakımdan sağlığı - II,Kadın ve emek,‘Kadın ve Psikoloji’nin geleceği,Kadın ve Psikoloji genel değerlendirme ve kapanış; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kadının psikolojisine dair araştırma ve teorileri aktarabilmek, yorumlayabilmek ve eleştirebilmek 10, 17, 3 A
2. Toplumun, toplumsal yaşamın farklı alanlarında kadına dair tavırlarını ve toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargıları değerlendirebilmek 1, 2, 8 A
3. Toplumun, toplumsal yaşamın farklı alanlarında kadına dair tavırlarının ve toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargıların, kadınların yaşam deneyimleri ve gelişimleri üzerindeki etkilerini tartışabilmek 1, 10, 9 A
4. Geleneksel psikolojiye ait araştırma ve teorilere ilişkin olarak, cinsiyeti göz önüne alan eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek 1, 14, 17 A, C
6. Kadının karşılaştığı farklı şiddet biçimlerini ayırt edebilmek ve bunların nedenleriyle ilgili eleştirel düşünebilmek 1, 17, 3, 9 A
7. Kadına özgü psikolojik sorunları ve çözüm önerilerini açıklayabilmek 1, 14, 21 A
5. Psikolojide cinsiyetçi olmayan araştırma yöntemlerini tanımlayabilmek 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Giriş Ön hazırlık gerekmemektedir.
2 Kadın ve psikolojide ana kavramlar - I Ön hazırlık gerekmemektedir.
3 Kadın ve psikolojide ana kavramlar - II Ek okumalar ve çeşitli medya kaynakları
4 Kadın ve ilişkiler Yıldırım, E. (2017) Yeni Bir Hayat Kurmak. İstanbul, İletişim Yayınları kitabının ilgili bölümü, ek okumalar ve çeşitli medya kaynakları
5 Kadın ve yaşamın evreleri Ek okumalar ve çeşitli medya kaynakları
6 Basın ve sinemada kadın ve psikoloji Çeşitli medya kaynakları
7 Kadının ‘ses’i Lerner, H. (2017) Öfke Dansı. İstanbul, Varlık Yayınları kitabının ilgili bölümü, Gilligan, C. (2017) Kadının Farklı Sesi. İstanbul, Pinhan Yayıncılık kitabının ilgili bölümü, ek okumalar ve çeşitli medya kaynakları
8 Kadın ve şiddet - I Ek okumalar ve çeşitli medya kaynakları
9 Kadın ve şiddet - II Ek okumalar ve çeşitli medya kaynakları
10 Kadının psikolojik bakımdan sağlığı - I Ek okumalar ve çeşitli medya kaynakları
11 Kadının psikolojik bakımdan sağlığı - II Ek okumalar ve çeşitli medya
12 Kadın ve emek Özyeğin, G. (2005) Başkalarının Kiri. İstanbul, İletişim Yayınları kitabının ilgili bölümü, ek okumalar ve çeşitli medya kaynakları
13 ‘Kadın ve Psikoloji’nin geleceği Woolf, V. (2017) Kendine Ait Bir Oda. İstanbul, İndigo Kitap kitabının ilgili bölümü, ek okumalar ve çeşitli medya kaynakları
14 Kadın ve Psikoloji genel değerlendirme ve kapanış Ek okumalar ve çeşitli medya kaynakları
Kaynaklar
Dersin tek bir kaynağı yoktur. İlgili dersler için MEBİS’e çeşitli yazılı kaynaklar okuma olarak yüklenecektir. Ayrıca güncel haberler, makaleler, araştırma bulguları ve videolar da ders kaynağı olarak kullanılacaktır. Faydalanılacak kaynaklardan bazıları şöyledir: Gilligan, C. (2017) Kadının Farklı Sesi. İstanbul, Pinhan Yayıncılık Woolf, V. (2017) Kendine Ait Bir Oda. İstanbul, İndigo Kitap Lerner, H. (2017) Öfke Dansı. İstanbul, Varlık Yayınları. Yıldırım, E. (2017) Yeni Bir Hayat Kurmak. İstanbul, İletişim Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 159
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu