Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİK TRAVMA VE CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. NESLİHAN SAYRAÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Travmanın altında yatan sosyopolitik faktörleri de göz önünde bulunduran bu ders, cinsiyet temelli şiddet ile birey ve kurumların 1970’lerden itibaren şiddetle mücadele için oluşturdukları mekanizmalara yoğunlaşmaktadır. Travma konusundaki teorik yaklaşımların yanı sıra, Türkiye ve dünyadan örnekler ile, cinsiyet temelli şiddetin nasıl sosyal bir problem olarak tanımlandığı, feminist teorilerin cinsiyet temelli şiddeti nasıl ele aldıkları ve şiddetle mücadelede sığınak ve danışma merkezlerinin rolü ele alınacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Travmaya Yaklaşımlar – I ,Travmaya Yaklaşımlar – II ,Cinsiyet Temelli Şiddeti Tanımlamak / Sığınaklar ,Türkiye’de Cinsiyet Temelli Şiddet: Genel Bir Bakış ,Yakın İlişki Şiddeti,Kadın Cinayetleri,Cinsel Saldırı / Taciz ,Şiddet ve Öznellik ,Güçlenme Süreçleri - I,Güçlenme Süreçleri - II,Resmi Tatil. Ders yok.,Travma Öykülerini Dinlemeyi Öğrenmek,Peki Çocuklar?,Dersin Genel Değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Travmaya ilişkin temel kavramları tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir. 1, 14, 3 A, C
2.Cinsiyet temelli şiddet kavramının ortaya çıkışını ve tarihsel gelişimini özetleyebilir. 1, 14 A, C
3. Farklı cinsiyet temeli şiddet biçimlerini tanıyabilir. 1, 12, 3 A, C
4. Travma sonrasında güçlenmeye ilişkin mekanizmaları tanıyabilir. 1 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Travmaya Yaklaşımlar – I
2 Travmaya Yaklaşımlar – II
3 Cinsiyet Temelli Şiddeti Tanımlamak / Sığınaklar
4 Türkiye’de Cinsiyet Temelli Şiddet: Genel Bir Bakış
5 Yakın İlişki Şiddeti
6 Kadın Cinayetleri
7 Cinsel Saldırı / Taciz
8 Şiddet ve Öznellik
9 Güçlenme Süreçleri - I
10 Güçlenme Süreçleri - II
11 Resmi Tatil. Ders yok.
12 Travma Öykülerini Dinlemeyi Öğrenmek
13 Peki Çocuklar?
14 Dersin Genel Değerlendirmesi
Kaynaklar
Judith Herman, Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence: From Domestic Abuse to Political Terror, New York: Basic Books, 2015.
Judith Herman, Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence: From Domestic Abuse to Political Terror, New York: Basic Books, 2015. (Chapter 1: The Forgotten History, pp.7-32; Chapter 2: Terror, pp. 33-50) Laura S. Brown “Not Outside the Range: One Feminist Perspective on Psychic Trauma”, American Imago, Vol. 48, No. 1, Psychoanalysis, Culture and Trauma, 1991, pp. 119-133. Judith Herman, Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence: From Domestic Abuse to Political Terror, New York: Basic Books, 2015. (Chapter 3: Disconnection, pp. 51-73; Chapter 4: Captivity, pp. 74-95) Yasmine Ergas, “Feminisms of the 1970s”, in Geneviève Fraisse & Michelle Perrot (eds.) History of Women in the West, Volume V: Toward a Cultural Identity in the Twentieth Century, Cambridge, Mass.; London, Eng.: Belknap Press of Harvard University Press, 2002, pp. 527-547. R. Emerson Dobash and Russell P. Dobash, Women, Violence and Social Change, London & New York: Routledge, 1996. (“Chapter 3: Refuges and Housing”, pp. 60-98) Banu Akadli Ergöçmen, Ilknur Yüksel-Kaptanoglu and Henrica A. F. M. (Henriette) Jansen, “Intimate Violence and the Relationship Between Help-Seeking Behaviour and the Severity and the Frequency of Physical Violence Among Women in Turkey”, Violence Against Women, 19 (9), 2013, pp. 1151-1174. Ayşe Gül Altınay & Yeşim Arat, Violence Against Women in Turkey: A National Survey, Istanbul: Punto Publishing, 2009. (Chapter 2: Survey Findings & Chapter 3: Discussion and Suggestions, pp. 33-70) Optional: Berna Ekal, “Women’s Shelters as State Institutions”, in Marc Aymes, Benjamin Gourisse, Elise Massicard (eds.) Order and Compromise: Government Practices in Turkey from Late Ottoman Empire to Early 21st Century, Leiden; Boston: Brill, 2015, pp. 317-332. Lynne Harne & Jill Radford, Tackling Domestic Violence: Theories, Policies and Practice, Glasgow: Open University Press, 2008. (Chapter 1: The Nature and Extent of Domestic Violence”, pp. 1-36) Molly Warrington, “'I Must Get Out': The Geographies of Domestic Violence”, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 26, No. 3, 2001, pp. 365-382. Optional: Eva Lundgren, Şiddetin Normalleştirilme Süreci, İstanbul: Mor Çatı Yayınları, 2012. (Open access: https://www.morcati.org.tr/attachments/article/173/siddetin-normallestirilme-sureci.pdf) Weil, Shalva, et al., editors. Femicide across Europe: Theory, Research and Prevention. Bristol University Press, 2018. (Chapter 2 - Femicide definitions, pp. 17-32; Chapter 5 - Prevention of femicide, pp. 71-92) Liz Kelly, “The Continuum of Sexual Violence”, in Jalna Hanmer & Mary Maynard (eds.) Women, Violence and Social Control, NJ: Humanities Press International, 1990, pp. 46-60. Susan J. Brison, “Surviving Sexual Violence: A Philosophical Perspective”, in Stanley G. French, Wanda Teays, and Laura M. Purdy (eds.) Violence against Women: Philosophical Perspectives, Ithaca; London: Cornell University Press, 1998, pp. 11-26. Debra A. DeBruin, “Identifying Sexual Harassment: The Reasonable Woman Standard”, in Stanley G. French, Wanda Teays, and Laura M. Purdy (eds.) Violence against Women: Philosophical Perspectives, Ithaca; London: Cornell University Press, 1998, pp. 107-122. Martha R. Mahoney, “Victimization or Oppression? Women’s Lives, Violence, and Agency”, in Martha Albertson Fineman & Roxanne Mykitiuk (eds.) The Public Nature of Private Violence, New York; London: Routledge, 2009, pp. 59-92. Nadya Burton, “Resistance to Prevention: Reconsidering Feminist Antiviolence Rhetoric”, in Stanley G. French, Wanda Teays, and Laura M. Purdy (eds.) Violence against Women: Philosophical Perspectives, Ithaca; London: Cornell University Press, 1998, pp. 182-200. Judith Herman, Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence: From Domestic Abuse to Political Terror, New York: Basic Books, 2015. (Chapter 7: A Healing Relationship, pp.133-154; Chapter 8: Safety, pp. 155-174) Judith Herman, Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence: From Domestic Abuse to Political Terror, New York: Basic Books, 2015. (Chapter 9: Remembrance and Mourning, pp.175-195; Chapter 10: Reconnection, pp.197-213) Judith Herman, Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence: From Domestic Abuse to Political Terror, New York: Basic Books, 2015. (Chapter 11: Commonality, pp. 214-236) Leslie McMillan, Feminists Organizing Against Gendered Violence, New York: Palgrave Macmillan, 2007. (“Chapter 7: Learning to Listen to Trauma Stories: Doing Research on Violence Against Women”, pp.167-182) Maria Eriksson and Marianne Hester, “Violent Men as Good-enough Fathers?: A Look at England and Sweden”, Violence Against Women, Vol.7, No.7, 2001, pp. 779-798. Nathalie des Rosiers, “Civil Remedies for Childhood Sexual Abuse in Canada: Trying to Break the Silence”, The Public Nature of Private Violence, New York; London: Routledge, 2009, pp. 303-322.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu