Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sema AKBOĞA DEMİR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dersi alan o¨gˆrenciye sosyoloji bilimi hakkında genel bir bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyoloji Nedir?,Toplumsal Yapı, Toplumsal Etkileşim, Toplumsallaşma,Sosyolojik Teoriler,Sosyolojide Araştırma Yöntemleri / Kültür ve Toplum,Devlet ve Toplum,Ekonomi ve Toplum,Toplumsal Cinsiyet ve Toplum ,Etnisite ve Toplum,Aile ve Toplum,Din ve Toplum,Medya ve Toplum ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bir sosyal bilim olarak sosyolojinin konuları hakkında bir bakış açısı geliştirir. 1, 10, 12 A, D
Sosyolojik teorileri kavrar ve bunları toplumsal çözümlemelerde kullanabilir. 1, 12, 2, 3 A, D
Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkileri anlar ve çözümleyebilir. 1, 12, 2, 3 A
Sosyolojinin araştırma metotlarını öğrenir ve bunların uygulamalarını anlamlandırabilir. 1, 12, 18, 4 A, B
Birey ve toplum arasındaki ilişkilere dair soru sorabilir. 2 A, D
Sosyal sorunları ve bunların sebeplerini teşhis edebilir. 1, 12, 3 D
Sosyal sorunların ortadan kalkması için önerilen çözümleri analiz edebilir. 12, 2 A, B, D
Aile, toplumsal cinsiyet, din, ekonomi ve sınıf gibi sosyal yapıları kavrar ve bunların arasındaki ilişkileri saptar. 1, 10, 2 A
Yaşadığı toplumda var olan sosyal yapıların özelliklerini kavrar ve açıklar. 1, 12 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyoloji Nedir? Sociology, ss. 1-29
2 Toplumsal Yapı, Toplumsal Etkileşim, Toplumsallaşma Ön hazırlık yok.
3 Sosyolojik Teoriler Sociology, ss. 67-107
4 Sosyolojide Araştırma Yöntemleri / Kültür ve Toplum Sociology, ss. 30-66
5 Devlet ve Toplum Sociology, ss. 967-988, 994-1012
6 Ekonomi ve Toplum Sociology, ss. 247-259, 267-275
7 Toplumsal Cinsiyet ve Toplum Sociology, ss. 621-627, 639-643, 651-659
8 Etnisite ve Toplum Sociology, ss. 671-700
9 Aile ve Toplum Sociology, ss. 379-391, 414-432
10 Din ve Toplum Sociology, ss. 716-736, 754-763
12 Medya ve Toplum Sociology, ss. 764-805
Kaynaklar
Giddens, Anthony ve Sutton, Philip W. 2015. Sociology. Cambridge: Polity.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 121
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu