Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aysu MUTLUTÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı insan gelişimi ve büyüme üzerine var olan kuram ve araştırmaların geniş ölçekli bir taramasını yaparak, öğrencilerin bu konu hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. İki dönemlik bir ders olan gelişim psikolojisi dersinin bu ikinci döneminde, erken orta çocukluktan ölüme kadar olan süreçteki fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal, ve ahlaki gelişim incelenir. Gelişim psikolojisi alanındaki araştırmaları inceler ve ana kuram ve kuramcıları tartışırken, dil ve kültürün insan gelişimi üzerindeki etkilerine özellikle dikkat edilir. Dersin amacı insan gelişimini, ne gelişimin evrensel yönlerini ne de gelişimin toplum ve kültür ile ilgisini göz ardı etmeyen kapsamlı bir şekilde incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Erken Çocukluk,Erken Çocukluk,Erken Çocukluk,Orta Çocukluk,Orta Çocukluk,Orta Çocukluk,Ergenlik,Ergenlik,Ara Sınav,Ergenlik,Yetişkinliğin Başlangıcı ,Yetişkinliğin Başlangıcı ,Erken Yetişkinlik,Orta ve Geç Yetişkinlik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir. 1, 17, 2, 3
2.Gelişim psikolojisinin tarihsel gelişimini özetleyebilir. 1, 17, 2, 3
3. İnsan gelişimine dair kuramları bilir ve kültürün insan gelişimine katkısını eleştirel bir şekilde tartışabilir. 1, 17, 2, 3
4. Erken Çocukluk, Orta Çocukluk, Ergenlik, Yetişkinlik Başlangıcı ve Genç, Orta ve Geç Yetişkinlik dönemlerinde fiziksel, bilişsel, ve sosyo-duygusal gelişim alanlarındaki araştırmaları bilir; sosyokültürel bağlamın katkısını tartışabilir. 1, 17, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Erken Çocukluk 6. Bölüm
2 Erken Çocukluk 6. Bölüm, 2. ve 3. Kısım
3 Erken Çocukluk 6. Bölüm, 2. ve 3. Kısım
4 Orta Çocukluk 7. Bölüm, 1. Kısım
5 Orta Çocukluk 7. Bölüm, 2. ve 3. Kısım
6 Orta Çocukluk 7. Bölüm, 2. ve 3. Kısım
7 Ergenlik 8. Bölüm, 1. ve 2. Kısım
8 Ergenlik 8. Bölüm, 2.ve 3. Kısım
9 Ara Sınav
10 Ergenlik 8. Bölüm, 2. ve 3. Kısım
11 Yetişkinliğin Başlangıcı 9. Bölüm, 1. ve 2. Kısım
12 Yetişkinliğin Başlangıcı 9. Bölüm2. ve 3. Kısım
13 Erken Yetişkinlik 10. Bölüm
14 Orta ve Geç Yetişkinlik 11. ve 12. Bölüm
Kaynaklar
Arnett, J. 2014. Human Development: A Cultural Approach. First International Edition. Essex: Pearson

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 162
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu