Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİK ANTROPOLOJİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. DALGA DERYA TEOMAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı psikolojik antropoloji alanını tanıtmaktır. Psikolojik antropoloji bireyleri ve sosyokültürel topluluklarını inceler. Psikolojik antropologlar tikel-evrensel ve bireysel-küresel arasındaki dinamik ilişkiye odaklanır. Psikolojik antropoloji, benlik, duygu, hafıza, biliş, gelişim ve zihinsel rahatsızlıklar gibi kavramları tartışırken insanların toplumları ile "psikolojileri" arasındaki bağlantıyı inceler. Bu derste, çoğunlukla kültürler arası örneklere odaklanarak bu kavramları tartışacağız. Tartışmalarımız sırasında, alanın kökenlerini ve gelişimini izleyeceğiz
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Kültür nedir?,Antropolojinin ortaya çıkışı 1920ler ve 1930larda Antropoloji kuramları,Tikel ve evrensel “İlkel” lerin psikolojisi,Kültür ve Kişilik Okulu,Psikanalitik antropoloji,Gelişim,Duygular,Ara sınav,Bilişsel Antropoloji,Bellek,Benlik,Sunumlar (Zihinsel Rahatsızlıklar),Sunumlar (Şiddet ve Suç); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Kültür kavramını antropolojik bakış açısı ile tartışabilir. 1, 12, 2, 3 A, B, C
2. Disiplin olarak antropolojiyi tanıyabilir. 1, 2, 3 A, B, C
3. Düşünce ve kuramların bağlamını karşılaştırabilir. 1, 2, 3 A, B, C
4. Displin olarak psikolojik antropolojiyi tanıyabilir. 1, 2, 3 A, B, C
5. Psikolojik antropolojinin odaklandığı kavramları tartışabilir. 1, 12, 18, 2, 3 A, B, C
6. Psikolojik antropolojinin ve psikolojinin 1, 12, 18, 2, 3 A, B, C
7. Psikolojik bakış açısını antropoloji ile sentezleyebilir. 1, 12, 18, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Kültür nedir? Eriksen
2 Antropolojinin ortaya çıkışı 1920ler ve 1930larda Antropoloji kuramları
3 Tikel ve evrensel “İlkel” lerin psikolojisi Bock
4 Kültür ve Kişilik Okulu Bock
5 Psikanalitik antropoloji Bock
6 Gelişim Rogof & Morelli
7 Duygular Briggs
8 Ara sınav
9 Bilişsel Antropoloji D’andrade
10 Bellek Bloch
12 Benlik Ewing
13 Sunumlar (Zihinsel Rahatsızlıklar) Honigman
14 Sunumlar (Şiddet ve Suç)
Kaynaklar
Addis, Donna Rose, Alana T. Wong, and Daniel L. Schacter. "Remembering the Past and Imagining the Future: Common and Distinct Neural Substartes During Event Construction and Elaboration." Neuropsychologia, 2007: 1363-1377. Baddeley, Alan D. Essentials of Human Memory. New York: Psychology Press Ltd., 1999. Bloch, Maurice E. F. How We Think They Think Anthropological Perspectives to Cognition, Memory and Literacy. Westview Press, 1998. Bloch, Maurice E.F. Anthropology and Cognitive Challenge. Amazon Kindle Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Bock, Philip K. İnsan Davranışının Kültürel Temelleri: Psikolojik Antropoloji. İstanbul: İmge Kitabevi, 2001. —. Psychological Anthropology. London: Praeger Publishers, 1994. —. Rethinking Psychological Anthropology: Continuity and Change in the Study of Human Action. 1999. Casey, Conerly, and Robert B. Edgerton. A Companion to Psychological Anthropology Modernity and Psychocultural Change. Edited by Conerly Casey and Robert B. Edgerton. Blackwell Publishing, 2005. Corballis, Michael C. The Recursive Mind The Origins of Human Language, Thought, and Civilization. Amazon Kindle. New Jersey: Princeton University Press, 2011. Cristina, Bicchieri, and Ryan Muldoon. "Social Norms." The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Spring 2014. Edited by Edward N. Zalta. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014. D'andrade, Roy. The Development of Cognitive Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Eriksen, Thomas Hylland. Küçük Yerler Derin Mevzular Sosyal ve Kültürel Antropolojiye Giriş. İstanbul: Avesta, 2009. Ewing, Katherine E. "The Illusion of Wholeness: Culture, Self, and the Experience of Inconsistency." Ethos 18, no. 3 (September 1990): 251-278. Foucault, Michel. The Birth of Clinic: An Archeology od Medical Perception. New York: Vintage Books, 1994. Heidegger, Martin. Being and Time. Albany: Statte University of New York Press, 1996. Honigman, John J. "Toward a Distinction between Psychiatric and Social Abnormality." Social Forces (Oxford University Press) 31, no. 3 (March 1953): 274-277. Kandel, Eric R. In Search of Memory The Emergence of a New Science of Mind. Amazon Kindle Edition. New York: W.W. Norton & Company, 2006. Kitayama, Shinobu, and Sean Duffy. "Cultural Competence—Tacit, yet Fundamental: Self, Social Relations, and Cognition in the United States and Japan." Lee, Dorothy. "Codifications of Reality: Lineal and Nonlineal." Psychomatic Medicine (Prentice Hall), 1950: 89-97. LeVine, R. Psychological Anthropology: A Reader on Self in Culture. Oxford, 2010. LeVine, Robert. Zamanın Coğrafyası: Kültürlerin Zaman Algısı Üzerine. İstanbul: Maya Kitap, 2013. Lewis, Michael, Jeannette M. Haviland-Jones, and Lisa Feldman Barret, . Handbook of Emotions. New York London: The Guilford Press, 2008. Lutz, C., T. Shwartz, and G. White. New Directions in Psychological Anthropology. Cambridge University Press, 1992. Quinn, Naomi. "The Self." Anthropological Theory (Sage Publications) 6, no. 3 (2006): 362-384. "Culture and Moral Development." In The Emergence of Morality in Young Children, by Richard A. Shweder, Manamohan Mahapatra and Joan G. Miller, edited by Jerome Kagan and Sharon Lamb. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
X
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu