Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
STRES VE STRES YÖNETİMİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin stresin ne olduğu, stresin etkileri ve sonuçları, stres ile nasıl baş edildiği konusundaki güncel teorik ve pratik bilgileri edinmei amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, stres ile baş etme yöntemlerinin öğrencilerin kendilerin tarafından da deneyimlenmesi amacıyla son 4 hafta uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin Tanıtılması, Kuralların ve İçeriğin Gözden Geçirilmesi, Tanışma,Stres Nedir & Stres Kavramları,Stres Teorileri,Stres Teorileri,Fiziksel, Duygusal, Kognitif ve Davranışsal Yönleriyle Stres ,Stres Kaynakları,Stresin Etkileri ve Sonuçları,Stresin Fizyolojisi,Stres ve Sağlık,Stres ve Sağlık,Stres ile Baş Etme ,Stres ile Baş Etme ,Stres ile Baş Etme,Pratik ve Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Stresin ve stres türlerinin ne olduğunun öğrenilmesi 1, 10, 11, 14, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Stres ile ilgili yeni araştırma ve pratiklerinin öğrenilmesi ve takip edilmesi 1, 10, 11, 14, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Stres teorilerinin öğrenilmesi 1, 10, 11, 14, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Stres ile baş etme yöntemlerinin uygulanmasının öğrenilmesi 1, 10, 11, 14, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Öğrenilen yöntemlerin bireysel gelişim için kullanılması 1, 10, 11, 14, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması, Kuralların ve İçeriğin Gözden Geçirilmesi, Tanışma 1,2,3,4,5,6,7,8
2 Stres Nedir & Stres Kavramları 1,2,3,4,5,6,7,8
3 Stres Teorileri 1,2,3,4,5,6,7,8
4 Stres Teorileri 1,2,3,4,5,6,7,8
5 Fiziksel, Duygusal, Kognitif ve Davranışsal Yönleriyle Stres 1,2,3,4,5,6,7,8
6 Stres Kaynakları 1,2,3,4,5,6,7,8
7 Stresin Etkileri ve Sonuçları 1,2,3,4,5,6,7,8
8 Stresin Fizyolojisi 1,2,3,4,5,6,7,8
9 Stres ve Sağlık 1,2,3,4,5,6,7,8
10 Stres ve Sağlık 1,2,3,4,5,6,7,8
11 Stres ile Baş Etme 1,2,3,4,5,6,7,8
12 Stres ile Baş Etme 1,2,3,4,5,6,7,8
13 Stres ile Baş Etme 1,2,3,4,5,6,7,8
14 Pratik ve Değerlendirme 1,2,3,4,5,6,7,8
Kaynaklar
1. Ders Notları 2. Makaleler (Verilecektir) 3. Abnormal Psychology (James N.Butcher, Mineka Susan, Jill M. Hooley) 4. Abnormal Psychology (Gerald C. Davison, John M. Neale) 5. Full Catasrophe Living Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness (John Kabat-Zinn) 6. Stresle Baş Etmek (Gerard Hargreaves) 7. Does Stress Damage the Brain (J. Douglas Bremner) 8. Travma Terapisinin İlkeleri (J.N. Briere & C. Scott)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu