Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK PSİKOLOJİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. HANDE GÜNDOĞAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klinik Psikolojinin ve tarihinin tanıtılması, klinik görüşme ve gözlem becerileri hakkında teorik bilginin öğrenilmesi ve pratiğinin anlatılması, klinik değerlendirilmenin farklı yöntemlerinin tanıtılması, klinik psikolojide etik kuralları, kültürel farklılıkların ve etkilerinin, klinik psikoloji eğitiminin aktarılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra farklı klinik psikoloji ve psikoterapi alanlarının tanıtılması da gerçekleştirilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, İçeriğin tartışılması, Ders kuralları ve Referanslar ,Klinik Psikoloji Nedir? Klinik Psikoloji Tarihçesi ,Klinik Görüşme ve Gözlem ,Klinik Görüşme ve Gözlem ,Klinik Testlerin Tanıtılması (Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri Rorschach & MMPI) ,Klinik Testlerin Tanıtılması (Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri Rorschach & MMPI),Klinik Psikolojide Etik, Kültür & Eğitim ,Klinik Uzmanlık Alanları (Çocuk, Ergen, Çift ve Aile) ,Klinik Uzmanlık Alanları (Adli) ,Klinik Uzmanlık Alanları (Sağlık) ,Psikoanalitik ve Psikodinamik Terapiler,Kognitif Davranışçı Terapi,Hümanistik ve Üçüncü Kuşak Terapiler,Psikodrama/Grup Therapisi/EMDR; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kısaca gözlem ve görüşme tekniklerinin ve klinik değerlendirmenin öğrenilmesi 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Klinik psikoloji kavramlarının ve tarihçesinin öğrenilmesi 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Farklı klinik alandaki uzmanlıkların tanıtılması 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Klinik psikoloji alanında, etik, kültür ve eğitim konularının ve önemlerinin anlaşılması 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Farklı psikoterapi alanlarının tanıtılması 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, İçeriğin tartışılması, Ders kuralları ve Referanslar 1,2,3,4,5
2 Klinik Psikoloji Nedir? Klinik Psikoloji Tarihçesi 1,2,3,4,5
3 Klinik Görüşme ve Gözlem 1,2,3,4,5
4 Klinik Görüşme ve Gözlem 1,2,3,4,5
5 Klinik Testlerin Tanıtılması (Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri Rorschach & MMPI) 1,2,3,4,5
6 Klinik Testlerin Tanıtılması (Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri Rorschach & MMPI) 1,2,3,4,5
7 Klinik Psikolojide Etik, Kültür & Eğitim 1,2,3,4,5
8 Klinik Uzmanlık Alanları (Çocuk, Ergen, Çift ve Aile) 1,2,3,4,5
9 Klinik Uzmanlık Alanları (Adli) 1,2,3,4,5
10 Klinik Uzmanlık Alanları (Sağlık) 1,2,3,4,5
11 Psikoanalitik ve Psikodinamik Terapiler 1,2,3,4,5
12 Kognitif Davranışçı Terapi 1,2,3,4,5
13 Hümanistik ve Üçüncü Kuşak Terapiler 1,2,3,4,5
14 Psikodrama/Grup Therapisi/EMDR 1,2,3,4,5
Kaynaklar
1. Clinical Psychology A Modern Health Profession Wolfgang Linden & Paul L. Hewitt Pearson 2. Introduction to Clinical Psychology George P. Kramer, Douglas A. Bernstein & Vicky Phares Pearson Education Inc. 3. Clinical Interview John Sommers-Flanagan & Rita Sommers-Flanagan John Wiley & Sons Inc. 4. Lecture Slides 5. Guest Instructors’ Trainings (Slides Might not Be Given)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu