Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL GÖRÜŞME BECERİLERİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. FATMA GİRGİN KARDEŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. GÖKÇEN DUYMAZ SİDAL, Öğr.Gör. Zeynep ŞEKER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klinikte pratik alanda ve araştırmalarda kullanılan gözlem becerilerinin ve görüşme tekniklerinin tanıtılması, alandaki önemli etik kuralların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Gözlem ve görüşme teknikleri psikoloji alanında hem klinik pratikte hem de araştırma alanında kullanılmaktadır. Bu ders kapsamında, gözlem ve görüşme teknikleri, aktif dinleme, temel danışmanlık becerileri, ilk görüşme uygulamaları ve ilk görüşme raporunun yazılması öğretilecektir ve bu teknikler öğretim görevlisinin süpervizyonunda pratik edilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, İçeriklerin ve kuralların açıklanması ve tartışılması, Referansların paylaşılması ,Danışmanlık ve Görüşme Teknikleri ,Danışmanlık ve Görüşme Teknikleri ,Danışmanlık ve Görüşme Teknikleri ,Danışmanlık ve Görüşme Teknikleri ,Danışmanlık ve Görüşme Teknikleri ,Etik ve Kültür-1 ,Etik ve Kültür-1 ,İlk Görüşme,Raporların yazılması,Tanı ve Tedavi,Mental Durum ve İntihar Değerlendirmesinin Yapılması,Zor Vakalarla Çalışmak / Farklı Danışmanlık Yaklaşımları ,Uygulamalı Ödevlere Hazırlık Yapılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Gözlem ve görüşme tekniklerinin öğrenilmesi 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
2-Klinik görüşme becerilerinin ve tekniklerinin anlaşılması, geliştirilmesi ve kullanılması 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
3-İlk değerlendirme ve mental durum değerlendirmesinin yapılması 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
4-Danışmanlıkta görüşme yaparken geçerli olan etik kuralların bilinmesi 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
5-Kültürel farklılıkları da gözeterek danışanlar ile çalışılması 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
6-Tanı ve tedavi için klinik görüşmenin öneminin öğrenilmesi 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
7-Roleplaylar ve ödevler ile görüşme tekniklerinin pratik edilmesi ve danışanlar için gizlilik ve etik kuralların vurgulanması 1, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, İçeriklerin ve kuralların açıklanması ve tartışılması, Referansların paylaşılması K1, K2, K3
2 Danışmanlık ve Görüşme Teknikleri K1, K2, K3
3 Danışmanlık ve Görüşme Teknikleri K1, K2, K3
4 Danışmanlık ve Görüşme Teknikleri K1, K2, K3
5 Danışmanlık ve Görüşme Teknikleri K1, K2, K3
6 Danışmanlık ve Görüşme Teknikleri K1, K2, K3
7 Etik ve Kültür-1 K1, K2, K3
8 Etik ve Kültür-1 K1, K2, K3
9 İlk Görüşme K1, K2, K3
10 Raporların yazılması K1, K2, K3
11 Tanı ve Tedavi K1, K2, K3
12 Mental Durum ve İntihar Değerlendirmesinin Yapılması K1, K2, K3
13 Zor Vakalarla Çalışmak / Farklı Danışmanlık Yaklaşımları K1, K2, K3
14 Uygulamalı Ödevlere Hazırlık Yapılması K1, K2, K3
Kaynaklar
K1 The Skilled Helper Gerard Egan Cengage Learning (Kaknüs Psikoloji) K2 Clinical Interviewing John Sommers-Flanagan & Rita Sommers-Flanagan Wiley (İthaki Yayınları) K3 The First Interview James Morrison Guilford Publications (Nobel Yayınları)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu