Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı insan gelişimi ve büyüme üzerine var olan kuram ve araştırmaların geniş ölçekli bir taramasını yaparak, öğrencilerin bu konu hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. İki dönemlik bir ders olan gelişim psikolojisi dersinin bu ilk döneminde, döllenmeden orta çocukluğa kadar süreçteki fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal, ve ahlaki gelişim incelenir. Gelişim psikolojisi alanındaki araştırmaları inceler ve ana kuram ve kuramcıları tartışırken, dil ve kültürün insan gelişimi üzerindeki etkilerine özellikle dikkat edilir. İnsan gelişimini, ne gelişimin evrensel yönlerini ne de gelişimin toplum ve kültür ile ilgisini göz ardı etmeyen kapsamlı bir şekilde incelemek.
Dersin İçeriği Bu ders; İnsan Gelişimi Alanı ve Tarihçesi,Insan Gelişimi ve Kültürel Bakış Açısı: İnsan Gelişimi Kuramları,İnsan Gelişimi ve Kültürel Bakış Açısı: İnsan Gelişimi Kuramları 2,İnsan Gelişimi ve Kültürel Bakış Açısı: İnsan Gelişimi Nasıl Çalışılır?,Genetik ve Doğum Öncesi Gelişim,Doğum ve Yeni Doğmuş Bebek,Erken Bebeklik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Erken Bebeklik: Bilişsel ve Sosyal ve Duygusal Gelişim,Bebeklik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Bebeklik: Bilişsel ve Sosyal ve Duygusal Gelişim,Erken Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Erken Çocukluk: Bilişsel ve Sosyal ve Duygusal Gelişim,Orta Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta Çocukluk: Bilişsel ve Sosyal ve Duygusal Gelişim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Gelişim psikolojisin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir. 1, 17, 2, 3 A, B
2.Gelişim psikolojisinin tarihsel gelişimini özetleyebilir. 1, 17, 2, 3 A, B
5.Yeni doğmuş bebeklerin gelişimsel özelliklerini tanımlayabilir. 1, 17, 2, 3 A, B
3. İnsan gelişimine dair kuramları bilir ve kültürün insan gelişimine katkısını eleştirel bir şekilde tartışabilir. 1, 17, 2, 3 A, B
4. Genetik ve doğum öncesi gelişimi anlatabilir. 1, 17, 2, 3 A, B
6. Erken bebeklikteki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir. 1, 17, 2, 3 A, B
7. Bebeklikteki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir. 1, 17, 2, 3 A, B
8. Erken çocukluktaki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir. 1, 17, 2, 3 A, B
9. Orta çocukluktaki, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin özeliklerini, bu alandaki araştırmaları bilir; kültürün katkısını tartışabilir. 1, 17, 2, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Gelişimi Alanı ve Tarihçesi HD, Bl.1
2 Insan Gelişimi ve Kültürel Bakış Açısı: İnsan Gelişimi Kuramları HD, Bl.2
3 İnsan Gelişimi ve Kültürel Bakış Açısı: İnsan Gelişimi Kuramları 2 HD, Bl.2
4 İnsan Gelişimi ve Kültürel Bakış Açısı: İnsan Gelişimi Nasıl Çalışılır? HD, Bl.3
5 Genetik ve Doğum Öncesi Gelişim HD, Bl.2.1,.2,3
6 Doğum ve Yeni Doğmuş Bebek HD, Bl.3.1,2,3
7 Erken Bebeklik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim HD, Bl.4.1,2
8 Erken Bebeklik: Bilişsel ve Sosyal ve Duygusal Gelişim HD, Bl.4.2,3
9 Bebeklik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim HD, Bl.5.1,2
10 Bebeklik: Bilişsel ve Sosyal ve Duygusal Gelişim HD, Bl5.2,3
11 Erken Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim HD, Bl.6.1,2
12 Erken Çocukluk: Bilişsel ve Sosyal ve Duygusal Gelişim HD, Bl.6.2,3
13 Orta Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim HD, Bl.7.1,2
14 Orta Çocukluk: Bilişsel ve Sosyal ve Duygusal Gelişim HD, Bl.7.2,3
Kaynaklar
Arnett, Jeffrey J. (2014). Human Development: A Cultural Approach: New International Edition. Pearson Education Limited. http://www.caglayan.com/urundetay/598263/Human-Development-Pearson-New-International-Edition-Arnett-Jeffrey-Jensen-9781292039596-ebook#sthash.fKtN95DM.dpbs

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
0
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
0
Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
0
Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
X
0
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için CEFR'ye göre C2 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
0
Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
X
0
Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
X
0
Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 8 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 40 40
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu